Hopp til hovedinnhold

Prosjektet skal se på innretningen av mattilbudet og matserveringen i barnehagen.

Virksomheter: Hårstadmarka barnehager, Trondheim kommune og NAV Arbeidslivssenter

Om behovet

I Norge går 9 av 10 barn i alderen 1-5 år i barnehage. For barnehagebarn utgjør måltider i barnehagen en vesentlig del av deres daglige inntak av mat og drikke, enten maten er medbrakt eller servert. Mat og måltider i barnehagen har derfor stor betydning for barnas kosthold og matvaner, og dermed helse. Kostholdsvaner etableres tidlig i livet og har en tendens til å vedvare.

Under koronapandemien hadde Hårstadmarka barnehager et redusert kostholdstilbud. Barnehagen erfarte at dette førte til mer tid sammen barna og at personalet var mer “uavbrutt” til stede sammen med barna. Dette ga mer ro og fokus i barnegruppene og de ansatte kunne være tettere på barna, samtidig som det førte til en mindre stressende arbeidshverdag.

Om prosjektet

Prosjektet ønsker på bakgrunn av erfaringene fra koronapandemien å se på innretningen av mattilbudet og matservering på nytt. Hvordan kan man ha fokus på et best mulig kortholdstilbud for barnehagebarna, og legge til rette for en mindre stressende arbeidsdag for de ansatte?

Prosjektet kan knyttes til og kobles på flere andre initiativ og samarbeidspartnere. Prosjektet er i kontakt med NAV som er interessert i å benytte barnehagen som arena for arbeidstrening for å kunne utplassere arbeidssøkende i en rolle som “husvert”. Prosjektet vil også inngå som en del av det pågående forskningsprosjekt RISKOFF om personalets arbeidshelse som gjennomføres i barnehagen av Sintef.

Prosjektet pågår, følg med på prosjektet sine hjemmesider for mer informasjon og løpende erfaringer.