Hopp til hovedinnhold

Disse leverandørene bistår årets StimuLab-prosjekter

StimuLab har i samarbeid med de åtte prosjekteierne valgt ut leverandører. De får til sammen 19,3 millioner kroner for å jobbe med innovasjon og nytenkning rundt offentlige tjenester, fra brukernes perspektiv.

17. des 2020

Prosjektene som nå har valgt leverandører har et vidt spenn:

 • hvordan politiet kan etablere en utenfra-og-inn tilnærming i sin tjenesteutvikling til beste for befolkningen

 • hvordan en bydel i Oslo kan redusere frafallsprosenten for elever i videregående opplæring

 • hvordan en kommune kan sikre medvirkning og samskapning med sine innbyggere

 • hvordan skape helhetlige tjenester for pasienten – mellom helseforetak og kommuner

 • hvordan lage en enklere og digital søknadsprosess for TT-tjenesten (tilrettelagt transport)

 • hvordan museene kan nå fram til dagens ikke-brukere

Også to av de prioriterte livshendelsene i regjeringens digitaliseringsstrategi er blant de åtte prosjektene som får støtte.

Dette er prosjektene og leverandørene

Ansvarlig virksomhet

Valgte leverandører 

Prosjektnavn 

Øyane DPS

PwC

Pasientens helsetjeneste i et Helsefellesskap 

Vestland fylkeskommune

EGGS Design, Oslo Economics

Digitalisering av tjenesten Tilrettelagt transport 

Bydel Grunerløkka

Designit, Menon

Sammen – for å fullføre og bestå 

Kulturrådet

PwC, Internetfriendsforever

Fra objekt til opplevelse: hvordan nå frem til museenes ikke-brukere 

Politidirektoratet

PwC

Innbyggerstemmen    

Bodø kommune

Asplan Viak, Comte Bureau

ByLab 2.0 - Samskaping sammen 

Brønnøysundregistrene

Halogen, Rambøll, Comte Bureau

Livshendelsen Starte og drive en frivillig organisasjon 

Helsedirektoratet

EGGS Design, Agenda Kaupang, Proba samfunnsanalyse

Livshendelsen Alvorlig sykt barn – helhetlige og koordinerte tjenester for barn og unge med sammensatte behov 

Les mer om prosjektene som ble valgt i 2020.

Oppdragsbeskrivelser som vektlegger behov og ikke leveranse

De åtte prosjektene har samarbeidet med StimuLab-teamet om å utarbeide gode oppdragsbeskrivelser. StimuLab-prosessen legger stor vekt på å utarbeide oppdragsbeskrivelser som fokuserer på å beskrive behov og problem, og være åpen om hva slags løsninger som kan være best egnet.

Dette er et viktig prinsipp for innovasjonsarbeid som sådan og spesielt for StimuLab-prosjektene. Dette har vist seg å være utfordrende for offentlige virksomheter som er vant til å spesifisere konkrete leveranser.

Design som hovedkompetanse

StimuLab-midlene går i sin helhet til å anskaffe relevant kompetanse i markedet. Det er design som er hovedkompetanse, samtidig som prosjektene vektlegger ulik tilleggskompetanse. Det kan dreie seg om kompetanse på bl.a. gevinstidentifisering, adferdspsykologi/nudging, framsyn eller særskilt forvaltningskompetanse.

Siden typiske designleverandører ikke nødvendigvis har alle ønskede tilleggskompetanse, ser vi at disse kravene stimulerer til leverandørsamarbeid for eksempel mellom designbyråer og selskaper med spisskompetanse på analyse, forvaltning eller digitalisering.

Stor interesse og tilbud av høy kvalitet

Det er gledelig å oppleve stor interesse for StimuLab-prosjektene. Konkurransene gjennomføres i to trinn, først en prekvalifisering hvor vi mottar typisk mellom 7 og 12 søknader. Deretter inviteres fem leverandører til å gi tilbud og tre av disse kommer på forhandlinger. Vi ser at det er tilbudene holder med høy kvalitet, og vi er imponert over såpass mange dyktige leverandører som er kvalifisert til disse konkurransene.

Blant årets prosjekter var det også to livshendelser «Starte å drive frivillig organisasjon» og «Alvorlig sykt barn». Omfang og kompleksiteten i disse to har utfordret StimuLab, da de faktisk sprenger etablert prosjektlogikk. Vi valgte derfor å innrette dem med en missions-orientert tilnærming. Og dette vil i realiteten være det første store initiativet i Norge der mission-orienteringen også omfatter metode og hvordan man skal arbeide med å løse samfunnsutfordringene, og ikke bare utvelgelse av disse utfordringene. Også for disse to uvanlige oppdragene var interessen fra leverandørsiden stor og nivået på de beste tilbudene høyt.

Oppstart av prosjektene høst 2020/vinter 2021

De åtte prosjektene starter forløpende sitt samarbeid med leverandører høsten 2020 og vinter 2021. Vi takker for interesse fra leverandørmarkedet, ser frem til nyskapende utvikling og ønsker alle prosjektene lykke til! 

Dette er StimuLab

 • StimuLab gir støtte til brukerorientert eksperimentering og nyskaping i offentlig forvaltning.

 • I tillegg til økonomisk støtte gir StimuLab hjelp til anskaffelse av rett kompetanse i markedet, og tilbyr en metode for å jobbe med tidligfase og brukerbehov i utviklingsprosjekter.

 • StimuLab benytter anskaffelsesprosedyren Konkurranse med forhandlinger (se anskaffelser.no). Denne kan brukes når behovet ikke kan oppfylles uten at eksisterende løsninger må endres eller når anskaffelsen omfatte design eller innovative løsninger.

 • Alle offentlige virksomheter kan søke om å delta. Det er søknadsfrist en gang i året.

 • Det er Digitaliseringsdirektoratet som i samarbeid med Design og arkitektur Norge (DOGA) står bak ordningen.

Kontakt

Ellen Strålberg

Fagdirektør, Digitaliseringsdirektoratet
Telefon: +47 97 67 97 68