Hopp til hovedinnhold

Stimulab er i gang med årets «NM i offentlig flokeløsning», og har behov og rom for et spenn av ulike, sterke leverandører til prosjektene. Totalt er det syv prosjekter, hvorav fire er kunngjort.

Digitaliseringsdirektoratet gjennomfører disse anskaffelsene på vegne av oppdragsgiverne i prosjektene. 

Disse konkurransene er kunngjort

Oppdragene utlyses på Doffin og Mercell gjennom en åpen anbudskonkurranse, der prosedyren som benyttes er konkurranse med forhandlinger.

Se kunngjøringene i Mercell for ytterligere informasjon:

Foruten utrolig spennende utfordringer blant årets utlyste konkurranser, er også Stimulab-prosjektene nasjonale veiviserprosjekter. De skal bidra til at forvaltningen får kunnskap om innovative arbeidsmetoder med brukeren i sentrum, gjennom å forplikte seg til spredning av resultater og funn.

Som leverandør til Stimulab får du samarbeide med modne innovasjonsprosjekter med høy kompleksitet. I prosjektene må du samarbeide nært samarbeid mellom leverandør og oppdragsgiver. Stimulab-teamet er tett på prosjektene og bidrar som en sparringspartner for både oppdragsgiver og leverandør både før og under prosjektløpet.

Disse konkurransene kommer

Disse virksomhetene lyser ut sin konkurranse utover i september:

  • 7. september Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet

  • 14. september Direktoratet for e-helse

  • 21. september Hårstadmarka barnehager, Trondheim kommune

Det kan bli endringer i tidspunkt.

Tidligere leverandører til Stimulab-prosjekter har laget noen videoer med gode tips

Gjennom Stimulab skal Digitaliseringsdirektoratet og DOGA stimulere til offentlig innovasjon fra brukernes perspektiv. Vi støtter statlige og kommunale virksomheter som våger å tenke nytt om roller og systemer, og som er villige til å endre disse for å levere bedre tjenester til brukerne.

Kontakt

Sigrid Grønland Hoel

Seniorrådgiver, Digitaliseringsdirektoratet
Telefon: 94833202

Ellen Strålberg

Fagdirektør, Digitaliseringsdirektoratet
Telefon: +47 97 67 97 68