Hopp til hovedinnhold

Referansekatalogen for e-helse gir oversikt over e-helsestandarder og andre kravdokumenter som er obligatoriske med hjemmel i forskrift eller anbefalt av offentlig myndighet. Målgruppen er virksomheter i helse- og omsorgstjenesten og deres leverandører.

Dersom du forholder deg til krav som er sektorspesifikke, som for eksempel referansekatalogen for e-helse, må du også ta hensyn til de anbefalte og obligatoriske kravene som gjelder for hele offentlig sektor, og som vi peker på i referansekatalogen her på digdir.no.