Møte i Arkitektur- og standardiseringsrådet Fyrste møte i Arkitektur- og standardiseringsrådet, del 1, 2022

Sakene var: Orientering om ny møtestruktur, Digdir - tildelingsbrev og hovedprioriteringar i 2022 og Sammanhengande tenester og livshendingar.

Møtet vart halde den 15. mars som digitalt møte via Teams. Neste møte er 29. mars. Vedlagt finn de link til referat publisert på eInnsyn.

Sakene var:

  • Informasjon: Konkrete endringar i møtestruktur
  • Digdir - tildelingsbrev og hovedprioriteringar i 2022
  • Sammenhengande tenester og livshendingar

Neste møte er 29. mars