Hopp til hovudinnhald

Rapport

Skate sin erfaringsrapport 2020

I Skate sin første erfaringsrapport blir innleiingsvis formål, historie og nytt mandat for Skate presentert. I hovuddelen av rapporten vurderer Skate eiga måloppnåing i 2020, og oppsummerer råd Skate har gitt til regjeringa sitt digitaliseringsarbeid gjennom året. Skate deler også sine erfaringar og råd frå då Noreg stod midt i koronasituasjonen sommaren 2020.

11. februar 2021
Skates erfaringsrapport 2020 illustrasjon

Bakgrunn

I Skate sitt nye mandat frå april 2020 står det:

«Skate avgir en årlig erfaringsrapport med vekt på måloppnåelse når det gjelder sin rolle og mandat, og overordnede råd til regjeringens digitaliseringsarbeid.»

Innhaldet i erfaringsrapporten

 • Dette er Skate
  • Formål, historie, viktige grep frå regjeringa og nytt mandat for Skate

 • Skate-direktørane per 31.12.2020

 • Skate si måloppnåing i 2020

 • Råd til regjeringa sitt digitaliseringsarbeid
  • Datadriven økonomi og innovasjon

  • Meir deling av data og meir aktive departement

  • Kompetanse og digitaliseringsvennleg regelverk

  • Fellesløysingar og nye modellar for samstyring

  • Lytte til råd frå Skate og oppdatere handlingsplanen

  • Forvaltningslov, teieplikt og auka datadeling

 • Koronasituasjonen - erfaringar og råd frå Skate

 • Vedlegg: Saker på Skate sin agenda i 2020

 • Vedlegg: Skate sitt arbeidsutval (AU)
  • AU sitt mandat, møte og arbeid i 2020

Les heile erfaringsrapporten