Hopp til hovedinnhold

Rapport

Evaluering av Skate, med forslag til tiltak

På oppdrag fra KMD har Difi, i samarbeid med Rambøll, gjennomført en evaluering av Skate-samarbeidet. Formålet med evalueringen var å finne ut hvordan Skates rolle som pådriver og rådgiver for digitaliseringen av Norge kan styrkes. Evalueringen er basert på samtaler med direktørene som er oppnevnt til Skate og danner grunnlag for tiltakene som er gjengitt i rapporten.

Difi-rapport 2019:5
02. september 2019

Skate-direktørene mener at Skate er en viktig arena for digitalisering av Norge og at Skate-samarbeidet bør styrkes. Skate-medlemmene er opptatt av å se en helhet i digitaliseringen og sikre samarbeid på tvers av sektorene. Skate skal sikre gode strategiske veivalg for tverrsektoriell digitalisering, herunder fellesløsninger og felleskomponenter. Når beslutninger er forankret i Skate er det et godt utgangspunkt for enighet på tvers av sektorene. Alle medlemmene i Skate ønsker at Skate skal bli en betydelig drivkraft for operasjonalisering av regjeringens nye digitaliseringsstrategi.

Skate-direktørene trekker frem følgende hovedutfordringer for fremtidig digitalisering i offentlig sektor:

  • Mangel på finansieringsløsninger for tverrsektorielle behov
  • Et lovverk som ikke er tilpasset dagens digitale muligheter
  • Deling av data
  • Felles arkitekturprinsipper
  • Smidig tilnærming ved utvikling av fremtidige løsninger.

Evalueringsrapporten inneholder konkrete innspill fra Skate-direktørene til hvordan Skate kan bli enda bedre i framtiden. Rapporten gir også råd fra Skate-medlemmene til Difi, Kommunal- og moderniseringsdepartementet og digitaliseringsministeren.

Rapporten ble lagt fram på Skates fagdag 8. mai 2019 (sak 8/19). Skate-direktørene ga uttrykk for at de kjenner seg igjen i rapporten og at den anses god og på et hensiktsmessig nivå. Det ble også enighet om oppfølging av tiltakene foreslått i rapporten. Referat fra fagdagen kan leses i sin helhet.