Hopp til hovedinnhold

Individet står sentralt i det nystartede nordiske samarbeidsprosjektet Nordic DigiGovLab. Fokuset er på å gjøre det enklere for innbyggere i Norden og Baltikum å navigere gjennom ulike livshendelser ved hjelp av lett tilgjengelige digitale tjenester.

Å finne, forstå og bruke offentlige tjenester kan være en utfordring hvis du ikke vet hvilke myndigheter og prosesser som er involvert. Det er spesielt vanskelig når du som borger har behov for å navigere mellom myndigheter i ulike land.

For å løse disse problemene er Nordic DigiGov Lab opprettet – et unikt samarbeidsprosjekt mellom de nordiske landene. Prosjektet gjennomføres av digitaliseringsmyndighetene i Sverige, Norge og Finland.

Det er første gang de nordiske digitaliseringsmyndighetene gjør et konkret prosjekt sammen. Samarbeid er et nøkkelord,

Utvikle innovative løsninger

Prosjektet setter mennesket i sentrum. Innbyggerne skal kunne navigere sømløst gjennom livets store hendelser. Prosjektet skal undersøke hvordan kunstig intelligens (KI) kan brukes og hvordan utveksling av informasjon mellom land kan automatiseres.

Vi skal eksperimentere med innovative løsninger som skal gjøre det enklere for innbyggerne i ulike livshendelser. Vi vil fokusere på livshendelsen "dødsfall og arv", men erfaringene vi får kan overføres til andre typer livshendelser,

En av oppgavene vil være å lage prototyper og finne innovative løsninger som bidrar til at innbyggeren blir møtt av en sømløs digital tjeneste, uavhengig av hvor mange aktører som er involvert.

Takket være samarbeid over landegrensene kan vi se hvilke muligheter som finnes i hvert land og dra nytte av hverandres erfaringer,

KI-løsninger krever også tillit

Innbyggere skal føle seg trygge i prosessen når offentlig sektor bruker KI-løsninger og automatiserte tiltak for å skape sammenhengende tjenester. En sentral oppgave er derfor å utvikle og sikre tilliten til det offentliges bruk av kunstig intelligens.

Vi skal blant annet undersøke hvordan du og jeg som innbyggere har tillit til KI-baserte tjenester,

Økt evne til å jobbe med mennesker i sentrum

Prosjektet omfatter også å lage anbefalinger til digitaliseringsmyndighetene om hvordan arbeidet med å jobbe med mennesker i sentrum kan utvikles. Dette vil bli gjort både i form av veiledning, og lover og krav. Den vil være basert på en kartlegging av erfaringer og arbeid utført i de nordisk-baltiske landene for å finne felles veiledende prinsipper.

Fokuset er på å identifisere og harmonisere arbeidsmetoder mellom landene for å utvikle vår evne til å jobbe med mennesker i sentrum,

Nordic DigiGovLab-prosjektet ledes av den svenske digitaliseringsmyndigheten Digg og gjennomføres sammen med Digdir og den finske digitaliseringsmyndigheten DVV. Prosjektet er finansiert av Nordisk ministerråd og går over to år, 2024–2026.