Hopp til hovedinnhold
Emner:
 • Sammenhengende tjenester
 • Innovasjon
 • Digitalisering og samordning
 • Stimulab
Tid:
onsdag 30. august kl. 08:30–10:30, 2023
Sted:
Møterom Glittertind, Inngang C i Økern Portal, Oslo

Tradisjonell sektortilnærming og prosjektmetodikk kommer til kort i møte med vår tids «wicked problems». De store samfunnsflokene utfordrer vår tillit til det offentlige: Utenforskap blant unge, klimakrise og en kommunesektor og et helsevesen under press er eksempler på utfordringer som krever en kollektiv innsats. Tøffe tider fordrer nytenkning og nye tilnærminger – ikke festtaler – og at arbeidet brytes ned til matnyttige råd, supplert med gode eksempler fra fortroppen på feltet.

Se opptaket fra arrangementet

Seminar i regi av Stimulab, ved Digitaliseringsdirektoratet og DOGA.
Onsdag 30. august kl. 9-10.30. Enkel servering fra kl. 8.30. Møterom Glittertind, Inngang C i Økern Portal, Oslo.

Vi mener kompetansen og den offentlige debatten må løftes gjennom konkrete erfaringer og tydelige råd fra kompetansemiljøene på digitalisering og innovasjon. Derfor inviterer vi i Stimulab-ordningen, ved Digitaliseringsdirektoratet og DOGA, til presentasjon og diskusjon av hvordan to innovasjonssatsinger fra helse-feltet og skatt kan supplere eksisterende organiserings- og arbeidsformer i offentlig sektor.

Vi daler på internasjonale målinger – nå må vi lære av fortroppen med eksempler fra helse-sektoren og skatt

Sammenlignet med våre nordiske naboer, utgjør Norge baktroppen på internasjonale målinger som DESI-indeksen (5. plass 2022) og EUs eGovernment benchmark (10. plass 2022). Det er altså ikke alltid typisk norsk å være god. Studier av innovasjon i norsk offentlig sektor viser også at Norge har en smalere og mer prosjektorientert inngang til arbeidet enn sine nordiske naboland, og tredje generasjons innovasjonspolitikk er i liten grad utviklet i Norge (NIFU, Rambøll 2020). Der den norske regjeringen og KS’ digitaliseringsstrategi fra 2019-2025 er tydelig på at vi må bygge sammenhengende, offentlige tjenester med brukeren i sentrum, står det også krystallklart i strategien: Vi mangler i dag metodikk for samarbeid og tverrgående tjenesteutvikling.

Likevel finnes det godt pionér-arbeid på feltet siden forrige digitaliseringsstrategi ble lansert, og disse får du lære fra 30. august:

Helsedirektoratet har i livshendelsen Alvorlig sykt barn gått sammen med en rekke offentlige aktører, og utforsket nye former for å organisere, styre, finansiere og bygge sammenhengende tjenester med brukeren i sentrum. Med dra-hjelp fra tilgjengelige insentivmekanismer på feltet, slik som Stimulab-ordningen, har de skapt fart og felles målbilde bl.a. via Missions-tilnærmingen, konkret eksperimentering på tvers av tjenester i Flekkefjord kommune, og nye arbeidsstrømmer bl.a. innen kunstig intelligens. I tillegg får vi høre fra Skatteetaten, som sammen med NAV og Brønnøysundregistrene jobber med det store utviklingsprogrammet Fremtidens innkreving. De har også fått Stimulab-støtte, og utforsket hvordan riktig innretning på styring og ledelse av tverrgående, komplekse satsinger kan bidra til økt innovasjonskapasitet. Helt konkret har de utviklet rammeverket dynamisk nyttestyring, til potensielt betydelig nytte for tilsvarende samarbeid.

Vi får også høre veiledning og matnyttige råd. Å bryte ned kompleksiteten i de store samfunnsutfordringene er mye av nøkkelen til å lykkes. Presentasjon og dialog om nytteverdien til eksemplene plasseres i en større kontekst via Veilederen for styring og organisering av sammenhengende digitale tjenester ved Digdir og DFØ, samt råd fra tilbudet til Digdir.

Program

 • Velkommen, ved direktør Frode Danielsen (Digdir)
 • Innledning, ved Gunn Karin Gjul, statssekretær i Kommunal- og distriktsdepartementet
 • Ser vi skogen for bare trær? Ny tilnærming til komplekse samarbeid via dynamisk nyttestyring, ved Ine Charlotte Haustreis (Skatteetaten)
 • Ny tilnærming til komplekse utfordringer­ - Erfaring fra arbeidet med livshendelsen Alvorlig sykt barn, ved Astrid Twenebowa Larsen og Bente Steinnes
 • Veilederen for styring og organisering av sammenhengende digitale tjenester, ved Helle Sekkesæther (DFØ) og Kristin Karlsrud Haugse (Digdir)
 • Bryt ned kompleksiteten: Konkrete råd og løsninger for å lage sammenhengende tjenester, ved Astri Verdal (Digdir)
 • Kommentar, ved Gjermund Lanestedt (Capto AS)
 • Avslutning

Programmet oppdateres.

Arrangementet vil også streames – husk at du fortsatt må melde deg på om du foretrekker å delta digitalt.

Kontakt

Eirin Konstad Nilsen

Seniorrådgiver, Digitaliseringsdirektoratet
Telefon: 97767794

Sigrid Grønland Hoel

Seniorrådgiver, Digitaliseringsdirektoratet
Telefon: 94833202