Hopp til hovedinnhold
05. april 2022

Danmarks største offentlige digitaliseringskonferanse gikk av stabelen onsdag 23. mars. 1641 personer var tilstede på konferansen, som hadde 10 års jubileum i år. Fra Digdir var vi seks personer som deltok. Dette er våre betraktninger.

Digdir bidro på tre sesjoner

Nordisk samarbeid var i fokus på en plenumssesjon og to workshoper. Cat Holten og Jens Nørve var deltakere i plenumssesjonen, med kollegaer fra Færøyene, Danmark og Sverige.

Programmet kan du lese her Nordisk samarbejde (dit.dk)

F.v.; Nicolai Mohr Balle, chef for digitaliseringsenheden; Mette Lindstrøm Lage, vicedirektør, Digitaliseringsstyrelsen; Mats Snäll, Chief Officer, Digital Development, DIGG – Myndigheden for digital forvaltning; Cathrine Holten, fung. avdelingsdirektør, Sammenhængende Tjenester, Digitaliseringsdirektoratet
F.v.; Nicolai Mohr Balle, chef for digitaliseringsenheden; Mette Lindstrøm Lage, vicedirektør, Digitaliseringsstyrelsen; Mats Snäll, Chief Officer, Digital Development, DIGG – Myndigheden for digital forvaltning; Cathrine Holten, fung. avdelingsdirektør, Sammenhængende Tjenester, Digitaliseringsdirektoratet
Bilde hentet fra Twitter

Temaer fra filosofi til digitalt utenforskap

Agendaen inneholdt spennende og ulike foredrag om alt fra filosofi, Gaia-X, AI, digital post og digital utenforskap til sammenhengende tjenester og datadeling.

Til eksempel var et skandinavisk forskningsprosjekt på programmet som i stor grad er finansiert fra NAV og hvor Universitetet i Agder og Universitetet i Oslo deltar med svenske og danske kollegaer.

Opptak legges ut på konferansens hjemmesider her Videotek på OffDig 2022 (dit.dk).

Det er opprettet dialog mellom OffDig og Digitaliseringskonferansen, og vi har et godt samarbeid og lærings- og erfaringsutveksling mellom de to konferansene.

Panedebatt på Offdig
Jens og Hans Ravnkjær Larsen i Dansk IT innledet og var moderatorer på scenen om Nordisk samarbeid.

Felles workshop om sammenhengende tjenester i Norden

Digst i Danmark holdt innlegg ved Tina Windeløv Myrhøj Draminsky og Susanne Duus, DIGG fortalte om Sverige ved Mats Snäll, Emma Bohman og Ann-Catrin Nyberg og Bredo Swanberg og Cathrine Warnes fortalte om hvordan vi arbeider med sammenhengende tjenester og livshendelser i Norge. Se alle presentasjonene i Datalandsbyen her: Nordisk samarbeid | Datalandsbyen (norge.no)

Vi kan nå samarbeide tettere rundt sammenhengende tjenester. Vi opplever at vi har de samme utfordringene rundt finansiering, forankring, personvern og regelverksutvikling og organisering. Dødsfall og arv imponerte ved å ha fått til endringer i arveloven i bakgrunn av livshendelsesarbeidet.

Vi ønsker også å samarbeide om utfordringer ved samtykke og fullmaktsforhold videre. Danmark har en samtykkeløsning, men ingen har en komplett autorisasjonsløsning. Sverige skal snart starte å se på fullmaktsløsninger for virksomheter, deretter privatpersoner.

Danmark har ingen forvaltningsplan for livshendelsene så vidt vi kunne forstå. De holder på å starte opp med yrkesskaderapportering, og mottok erfaringer DSOP gjorde i sitt konseptfasearbeid.

Generelt opplever vi at Skandinavia ligger langt fremme ved bruk av ny teknologi.

Panedebatt på Offdig
Konferansen åpnet med spørsmålet «Finnes det et offentlig IT-system som virker? Vi spør bare… Når ingen andre tør.» På scenen f.v. Kim Stensdal, chef for kommunikation og viden, Dansk IT; Tanja Franck, direktør, Digst; Christian Harsløf, direktør KL; Adam Wolf, administrerende dirketør, Danske Regioner; Lisa Herold Ferbing, formand for bestyrelsen i Dansk IT; Katrine Winding, direktør, Erhvervsstyrelsen.

Slik følger vi opp erfaringene vi tar med oss

Neste møtepunkt for gruppen er at vi har en arbeidsøkt ved Digitaliseringskonferansen i august, og/eller ved møte i Nordisk ministerråd i september.

Mulige tema vi kan samarbeide om er:

  • Fullmakt- og representasjonsforhold (inkludert samtykke)
  • Bruk av offentlig infrastruktur for privat til privat
  • Sammenligning av brukerreisene til livshendelsene i nordiske land

Erfaringer fra norden er også tema på en heldagssamling for livshendelsene i Norge 24. mai.

Workshop om nordiske forberedelser til datadeling i EU

Rozemarijn van der Hilst-Ytreland og Astrid Solhaug arrangerte en workshop om EU-regelverk om deling av data. Heather Broomfield deltok digitalt og ga en presentasjon av EUs Data Governance Act. Digdir har fått støtte fra Nordisk ministerråd til å etablere et nordisk-baltisk nettverk som skal se på nordisk tilnærming til implementering av nytt EU-regelverk om digitalisering, som Data Governance Act, Data Act og Artificial Intelligence Act. I tillegg skal de vurdere felles prinsipper for digitaliseringsvennlig regelverk. Workshopen var et første steg i dette arbeidet og bidro til å identifisere kontakter som kan delta i nettverket.

Flere av aktivitetene om nordisk samarbeid og datadeling får støtte av Nordisk ministerråd.

Digitaliseringsprisen i Danmark 2022

Det ble kåret tre priser på OffDig. Vinnerne ble:

  • Innovasjonsprisen: Århus kommune pva 36 kommuner med prosjektet «MUNI chatbot» som har implementert teknologi basert på kunstig intelligens til å håndtere henvendelser fra innbyggere.
  • Sammenhengsprisen: Digitaliseringsstyrelsen og Sundhedsdatastyrelsen med prosjektet «Digitalt coronapass»
  • Publikumsprisen: Region Hovedstaden og CIMT med prosjektet «AI-Mammo» som bruker AI til diagnostisering i det nasjonale brystkreftscreenings programmet.

Les mer om prosjektene her Digitaliseringsprisen

Roze, Astrid, Bredo, Cat, Jens og Cathrine på Offdig

Hilsen fra Roze, Astrid, Bredo, Cat, Jens og Cathrine.

Cathrine Silju Warnes
Seniorrådgiver, Digitaliseringsdirektoratet

Cathrine Silju Warnes

Cathrine jobber i leveranseområdet sammenhengende tjenester og livshendelser, med spesielt ansvar for behovskatalogen. Hun er opptatt av skjæringspunktet juss, organisering og teknologi, og har arbeidet med nasjonal arkitektur, informasjonsforvaltning og Skate. Cathrine har forsket på forholdet mellom systemutvikling og regelverksutvikling i offentlig forvaltning ved UiO og har erfaring fra Utdanningsdirektoratet. Hun har en mastergrad i forvaltningsinformatikk fra Universitetet i Oslo.

Portrett av Astrid Solhaug
Fagdirektør, Digitaliseringsdirektoratet

Astrid Solhaug

Astrid Solhaug jobber blant annet med digitaliseringsvennlig regelverk, relevant EU-regelverk, gjør vurderinger i skjæringspunktet mellom samfunnsvitenskap og juss, jobber med høringer, politikkutforming og kontakt med interne, eksterne og internasjonale samarbeidspartnere. Astrid har erfaring fra Justis- og beredskapsdepartementet, Norges delegasjon til EU og EU-kommisjonen i Brussel. Hun har en mastergrad i sosiologi fra universitetet i Oslo og førsteavdeling juss fra universitetet i Bergen.

Forfattere

Cathrine Silju Warnes
Cathrine Silju Warnes
Seniorrådgiver, Digitaliseringsdirektoratet
Portrett av Astrid Solhaug
Astrid Solhaug
Fagdirektør, Digitaliseringsdirektoratet

Kommenter

Felt merket med en rød stjerne (*) er obligatoriske.

Innholdet i dette feltet blir holdt privat og vil ikke bli vist offentlig.
Er du et menneske?
1 + 14 =
Løs dette enkle mattespørsmålet og skriv inn svaret. For eksempel: For 1+3, skriv inn 4.