Hopp til hovedinnhold

Direktoratet for forvaltning og økonomistyring (DFØ) og Digitaliseringsdirektoratet (Digdir) har oppdatert veilederen om styring, organisering og samarbeid om sammenhengende tjenester.

27. februar 2024

Innbyggernes og bedriftenes behov skal settes i sentrum for tjenesteutvikling og forvaltningen skal levere sammenhengende tjenester til innbyggerne og næringslivet. Dette krever at forvaltningen samarbeider, styrer og organiserer på tvers av virksomheter og sektorer. Veilederen er for alle som er involvert i slike samarbeid.

– Vi må lykkes bedre med samarbeid, for å utnytte mulighetene og det store potensialet digitaliseringen gir,

– Når vi skal samarbeide på tvers av sektorer, forutsetter det at vi løfter blikket ut over egne virksomhetsmål og samfunnsoppdrag,

Veilederen gir et utvalg av tilnærminger og hensyn som kan hjelpe deltakerne med å finne en organisering og styring som er tilpasset deres samarbeid. Den legger vekt på reglement og praksis, metodikk og rammeverk. Veilederen tar opp fire prinsipper for styring og organisering i samarbeid:

  1. å være fleksibel og tilpasset brukerbehovene
  2. å balansere egenskaper fra både nettverk og hierarki
  3. å utforske gjennom praksis hva som er en hensiktsmessig styring og organisering av samarbeidet
  4. å utnytte handlingsrommet i eksisterende rammebetingelser

Veilederen gir innsikt i noen grunnleggende styringstemaer som deltakerne bør reflektere rundt og ta hensyn til når de utformer styringen og organiseringen av samarbeidet. Den viser også eksempler på hvordan styring er tilpasset og brukt i ulike situasjoner i eksisterende samarbeid.

Kontakt

Kristin Karlsrud Haugse

Fagdirektør, Digitaliseringsdirektoratet
Telefon: +47 41 55 90 69

Kari Nysted

Seniorrådgiver, Digitaliseringsdirektoratet
Telefon: +47 45 80 16 16

Hans Gøran Nilsson

Seniorrådgiver, Digitaliseringsdirektoratet
Telefon: 90271793