Hopp til hovedinnhold

Felles fagsamling for PPP-Nettverket og Sammenhengende tjenester og livshendelser

Emner:
  • Sammenhengende tjenester
  • Innovasjon
Tid:
torsdag 20. januar kl. 09:00–11:00, 2022
Sted:
Digitalt møte

Fagsamlingen var et felles arrangement mellom "sammenhengende tjenester og livshendelser" og Digdirs nettverk for prosjekt, program og porteføljestyring (PPP-nettverket).

Se opptak

Å lage sammenhengende tjenester er en innovasjonsutfordring for offentlig sektor, og mye tyder på at dagens styrings- og organisasjonsmodeller ikke alltid er like egnet.

​I fagsamlingen/nettverksmøtet satte vi søkelyset på hvordan vi skal lykkes med tverretatlig utviklingsarbeid til det beste for brukerne. Hva skjer når brukerne opplever at deres utfordring spenner på tvers av flere etater, og når disse etatene har hver sine avgrensende samfunnsoppdrag, styringslinjer, målsetninger og budsjetter? Samarbeid på tvers øker kompleksiteten i hvordan tjenester utvikles, styres og leveres. Den tradisjonelle siloorganiseringen og styringen holder ikke i «det nye samspillet».​

Del 1- Fagsamling
Først vil vi gi smakebiter fra den nylig publiserte Veiledning for styring og organisering av sammenhengende digitale tjenester | Digdir

Kristin Karlsrud Haugse fra Digdir og Helle Sekkesæter fra DFØ deler praktiske og anvendbare eksempler og råd for hvordan sammenhengende tjenester kan styres og organiseres på tvers av sektorer og forvaltningsnivåer.

Så vil vi presentere «Skatteetatens Innkreving – hvordan vi vil utforske nye former for styring og organisering i praksis»?

Ine Haustreis fra Skatteetaten, Daniel Engehagen fra NAV og Lars van Marion fra Rambøll Mangement Consulting forteller om hvordan de vil utforske nye styrings- og organiseringsformer for å lykkes med den komplekse og tverrfaglige satsningen Fremtidens Innkreving og deler foreløpige erfaringer fra deres Stimulabprosjekt.

Del 2 – Interaktivt møte - ikke opptak
Diskuter sammen med andre som er opptatt med å lykkes med tverrsektorielt samarbeid, og gi tilbakemeldinger på veiledningen og andre tema fra fagsamlingen.

Kontakt

Jens Nørve

Avdelingsdirektør, Digitaliseringsdirektoratet
Telefon: +47 90 84 93 32

Kontakt

Kristin Karlsrud Haugse

Seniorrådgiver, Digitaliseringsdirektoratet
Telefon: +47 41 55 90 69