Hopp til hovedinnhold

Etterlatte får en mye enklere hverdag med å få oversikt over den avdødes formue og gjeld, samt at de kan velge skifte digitalt når den nye løsningen «Digital dødsbo» kommer på lufta i Altinn.

Forskriften for digitalt dødsbo er nå ute på høring og midler til drift og viderutvikling er satt av i statsbudsjettet.

– Med digitalisering skal vi gjøre det enklere for de som allerede står i en vanskelig situasjon. Når du mister noen som står deg nær, er det bare en unødvendig ekstrabelastning å håndtere et krevende byråkrati i tillegg. Derfor vil vi nå realisere løsningen med digital håndtering av dødsbo,

Sammen for en enklere digital hverdag for etterlatte

Endelig skal "Digitalt dødsbo" bli en realitet. Dette er et samarbeid mellom Domstoladministrasjon, Skatteetaten, Brønnøysundregistrene, Statens vegvesen, Finans Norge, Bits AS, Kartverket, Norsk Pensjon AS og Landbruksdirektoratet, og er et godt eksempel på en god sammenhengende tjeneste på tvers av sektorer og forvaltningsnivåer.

Bredo Swanberg, som leder arbeidet med livshendelsen "Dødsfall og arv" i Digdir, kan puste lettet ut etter iherdig innsats for hundrevis av etterlatte som har delt sin frustrasjon og sorg.

– Dette vil lette byrden for de som allerede er i en vanskelig situasjon etter å ha mistet en som er de kjær. Å skaffe oversikt over den økonomiske situasjonen har skapt unødig hodebry for så mange. Jeg er så lettet og stolt over at vi nå kan realisere "Digitalt dødsbo",

Et prosjekt under livshendelsen dødsfall og arv

Digitalt dødsbo er ett av tiltakene i livshendelsen dødsfall og arv som Digdir har ansvar for. Andre digitale tjenester under dødsfall og arv er f.eks. Digital gravferdsmelding. Det finnes 7 ulike livshendelser hvor de ansvarlige skal ivareta og samordne tjenester mot brukerne i sju av livets viktige hendelser. Dette krever et tett samarbeid mellom ulike offentlige og private aktører mot et felles mål, nemlig å gjøre det enkelt for brukerne.

Etterlatte får tilgang i slutten av 2024

Digitalt dødsbo er allerede brukertestet av ulike brukergrupper,men den virkelige testen er selvsagt når den går på lufta i fjerde kvartal 2024. Det betyr ikke at hvem som helst får tilgang. Det er kun brukere med formuesfullmakt eller skifteattest utstedt digitalt av tingretten som har adgang til løsningen.