Her får du ei oversikt over krav og anbefalingar som gjeld ved digitaliseringsarbeid i offentleg forvaltning. Du får dei opp i ei filtrert liste basert på kategoriar, som viser kva situasjonar dei gjeld for.

Finn krav og anbefalingar innan digitalisering

Her får du ei oversikt over krav og anbefalingar som gjeld ved digitaliseringsarbeid i offentleg forvaltning. Du får dei opp i ei filtrert liste basert på kategoriar, som viser kva situasjonar dei gjeld for.

Illustrasjon. En person på mørk bakgrunn strekker seg mot en mørk kule som leveres av en gigantisk hånd.