Hopp til hovedinnhold

OECDs Open, Useful and Re-usable data index

Legger myndighetene tilrette for gjenbruk av åpne data? Se resultatene fra OECDs indeks for åpne data her

OECDs indeks for åpne data, OURdata (Open, Useful and Re-useable data) index, måler blant annet myndigheters innsats i å tilrettelegge for gjenbruk av data. Landene måles på innsats knyttet til promotering av åpne data, effektmåling av åpne data og opplæring av offentlige ansatte. Undersøkelsen viser at Norge havner under gjennomsnittet for OECD-landene. Grunnen til dette er en nedgang i skår for promotering av gjenbruk av åpne data. Her har vi gått fra en skår på 0,24 i 2017 til en skår på 0,08 i 2019.