Hopp til hovedinnhold

Mål 5

Kommunale og statlige virksomheter bygger sine tjenester med utgangspunkt i et felles digitalt økosystem for samhandling.

Norge ligger høyt på internasjonale målinger knyttet til bruk av digitale komponenter, for eksempel nasjonale fellesløsninger, i offentlige tjenester.

Nøkkeltall

Tre nøkkeltall om målet "Kommunale og statlige virksomheter bygger sine tjenester med utgangspunkt i et felles digitalt økosystem for samhandling".

6
. plass
Negativ synkende trend

Norges rangering på oversikten over implementering av europeisk rammeverk for interoperatible digitale offentlige tjenester (EIF) i 2021. Ned fra 5. plass i 2020.

9 257
Positiv økende trend

Antall ulike offentlige tjenester bruker de nasjonale fellesløsningene. Økning på rundt 25 prosent, opp fra 7406 i 2020.

75
%
Negativ synkende trend

Andel virksomheter som oppgir at de nasjonale fellesløsningene bidrar i stor eller svært stor grad til å utvikle bedre løsninger for virksomheten. Nedgang fra 76 prosent i 2020 (IT i praksis)

Vår vurdering av status for 2022

Vi vurderer status for dette målet som god, med en positiv utvikling drevet av økt bruk av de nasjonale fellesløsningene i løpet av året. Norge scorer også bra på internasjonale målinger som omhandler bruk av digitale komponenter og løsninger som inngår i økosystem for digital samhandling.

Bruken av de nasjonale fellesløsningene har skutt fart under pandemien og antallet offentlige tjenester som bruker de nasjonale fellesløsningene har økt med 25 prosent i 2021. I IT i praksis svarer 33 prosent at virksomhetens tjenesteportefølje i stor eller svært stor grad anvender nasjonale fellesløsninger i 2021.

Europakommisjonen gjennomfører en årlig undersøkelse for implementering av European Interoperability Framework (EIF), et rammeverk som skal bidra til bedre samhandling blant offentlige digitale tjenester. I undersøkelsen for 2021 ble Norge rangert på en 6. plass. Dette representerte en liten nedgang fra året før, da Norge var femte best blant de 36 landene undersøkelsen dekker.

Utfordringer

Felles økosystem for nasjonal digital samhandling og tjenesteutvikling skal legge til rette for god samhandling mellom kommunale og statlige virksomheter, med innbyggere, frivillige organisasjoner og næringsliv i Norge. Felles økosystem må derfor tilby ressurser som etablerer tilstrekkelig samhandlingsevne på juridisk, organisatorisk, semantisk og teknisk nivå. Dette kan være ressurser i form av krav og anbefalinger, veiledninger, beste praksiser, standarder, prinsipper og fellesløsninger.