Hopp til hovedinnhold

Mål 3

Alle innbyggere, næringsdrivende og frivillige organisasjoner som har evne til det, kommuniserer digitalt med offentlig sektor.

Norge er et av landene i Europa med høyest andel innbyggere som kommuniserer digitalt med offentlig sektor, og er kun forbigått av Island.

Nøkkeltall

Tre nøkkeltall om målet "Alle innbyggere, næringsdrivende og frivillige organisasjoner som har evne til det, kommuniserer digitalt med offentlig sektor".

92
%

Andelen personer som kommuniserte digitalt med det offentlige i løpet av året. Ingen utvikling, 92 prosent i 2020 (Eurostat, 2021)

96
%
Positiv økende trend

Av de offentlige digitale tjenestene som ble testet var tilpasset bruk på mobil og nettbrett. Økning fra 92 prosent i 2020 (eGovernment Benchmark 2021)

2
. plass

Norges plassering på andel innbyggere som kommuniserer digitalt med offentlig sektor sammenliknet med 38 land i Europa. Ingen utvikling, 2. plass i 2020. (Eurostat, 2021)

Vår vurdering av status for 2022

Ikon som viser check-merke på grønn sirkelbakgrunn

Vi vurderer status for dette målet som god, med en flat utvikling det siste året. Norge er et av landene med høyest andel innbyggere som kommuniserer digitalt og stadig flere offentlige tjenester tilpasses mobil. Innbyggernes villighet til å kommunisere digitalt er lavere i komplekse situasjoner.

Andelen av befolkningen med tilgang til smarttelefon og nettbrett øker stadig, og mobilen har blitt det foretrukne verktøyet for å gå på internett. Det offentlige ser ut til å tilpasse seg godt. 96 prosent av de norske offentlige tjenestene som ble testet var digitalt tilgjengelig i et mobilvennlig format, ifølge eGovernment Benchmark 2021.

Utfordringer

Elektronisk selvbetjening, telefon eller e-post er i stor grad foretrukket fremfor personlig oppmøte og ikke-digitale kommunikasjonsformer. Likevel ser vi at innbyggernes ønske og vilje til å kommunisere med det offentlige gjennom digitale kanaler blir mindre desto mer kompleks situasjonen er (IT i praksis, 2021). Det er viktig at tjenesteutviklingen alltid er oppmerksom på å imøtekomme brukernes behov, også når situasjonen oppleves som kompleks eller særlig viktig for brukeren.