For presse

Kommunikasjonsavdelinga hjelper journalistar med å finne rett person for bakgrunnsinformasjon, saksopplysningar og intervju.

Innhald

  Er du ikkje journalist, kan du ringe vårt sentralbord på telefon +47 22 45 10 00.

  Pressekontaktar

  Vi hjelper deg å finne fram til rett fagmiljø og rett person i Digitaliseringsdirektoratet, enten du er ute etter bakgrunnsinformasjon, saksopplysningar eller intervju.

  Har du spørsmål om Altinn, kontakt Jørgen Ferkingstad.

  Alle andre spørsmål kan rettast til Are Kvistad eller Sol Daler Stafsnes. Vi kan begge hjelpe deg med det meste, men nedanfor finn du stikkord om saksområda vi kjenner best.

  Sol Daler Stafsnes

  kommunikasjonsrådgjevar
  soldaler.stafsnes@digdir.no
  Tlf. 97 16 58 58

  Saksområde:

  • IT-arkitektur
  • Verksemdsarkitektur
  • Digitaliseringsstrategi
  • Datadeling
  • Verksemdsstyring (økonomi, drift, HR, dokumentforvalting)
  • Informasjonssikkerheit
  • Klart språk

  Are Kvistad

  kommunikasjonsrådgjevar
  are.kvistad@digdir.no
  Tlf. 47 80 79 10

  Saksområde:

  • Digitale fellesløysingar, f.eks. Id-porten, Digital postkasse, eInnsyn og Maskinporten
  • Kontakt- og reservasjonsregisteret
  • Internasjonale forhold og målingar på digitaliseringsområdet
  • Tilsyn for universell utforming av IKT
  • Innovasjon
  • Informasjonsforvalting

  Jørgen Ferkingstad

  kommunikasjonsrådgjevar/
  kommunikasjonsansvarleg Altinn
  Jorgen.ferkingstad@digdir.no
  Tlf. 90 64 84 35

  Saksområde: Altinn

  Onar Aanestad

  Kommunikasjonsdirektør
  onar.aanestad@digdir.no
  Tlf. 92 42 66 31

  Pressefoto

  Bilde av leiinga i Digitaliseringsdirektoratet og pressefoto frå konferansar og lignande finn du på Flickr.

  Logo

  Du finn logo og rettleiing om bruken av denne på vår samleside om visuell profil.

  Offentleg postjournal

  Vår elektroniske postjournal finn du på eInnsyn.

  Digitaliseringsdirektoratet praktiserer fulltekstpublisering. Det inneber at ein del av dokumenta våre er tilgjengelege fullt ut. Desse dokumenta får du tilgang til å lese utan å søke om innsyn. Dokument som ikkje er fulltekstpublisert, kan du søke innsyn i på vanleg måte, og så vil vi hjelpe deg så raskt vi kan.