For presse

Kommunikasjonsavdelinga hjelper journalistar med å finne rett person for bakgrunnsinformasjon, saksopplysningar og intervju.

Pressekontaktar

Vi hjelper deg å finne fram til rett fagmiljø og rett person i Digitaliseringsdirektoratet, enten du er ute etter bakgrunnsinformasjon, saksopplysningar eller intervju.

Har du spørsmål om Altinn, kontakt Jørgen Ferkingstad.

Gjeld det offentlege innkjøp (bortsett frå Statens innkjøpssenter), kontaktar du Harald Nyquist.

Alle andre spørsmål kan rettast til Are Kvistad eller Sol Daler Stafsnes. Vi kan begge hjelpe deg med det meste, men nedanfor finn du stikkord om saksområda vi kjenner best.

Are Kvistad

kommunikasjonsrådgjevar
are.kvistad@digdir.no
Tlf. 47 80 79 10

Saksområde:

 • Digitale fellesløysingar, f.eks. Id-porten, Digital postkasse, eInnsyn og Maskinporten
 • Kontakt- og reservasjonsregisteret
 • Internasjonale forhold og målingar på digitaliseringsområdet
 • Tilsyn for universell utforming av IKT
 • Innovasjon
 • Informasjonsforvalting

Sol Daler Stafsnes

kommunikasjonsrådgjevar
soldaler.stafsnes@digdir.no
Tlf. 97 16 58 58

Saksområde:

 • Statens innkjøpssenter
 • IT-arkitektur
 • Verksemdsarkitektur
 • Digitaliseringsstrategi
 • Datadeling
 • Verksemdsstyring (økonomi, drift, HR, dokumentforvalting)
 • Informasjonssikkerheit
 • Klart språk

Jørgen Ferkingstad

kommunikasjonsrådgjevar/
kommunikasjonsansvarleg Altinn
Jorgen.ferkingstad@digdir.no
Tlf. 90 64 84 35

Saksområde: Altinn

Harald Nyquist

kommunikasjonsrådgjevar
harald.nyquist@digdir.no
Tlf. 93 42 49 99

Saksområde: Offentlege anskaffingar (unntatt Statens innkjøpssenter)

Onar Aanestad

Kommunikasjonsdirektør
onar.aanestad@digdir.no
Tlf. 92 42 66 31

Pressefoto

Bilde av leiinga i Digitaliseringsdirektoratet og pressefoto frå konferansar og lignande finn du på Flickr.

Logo

Du finn logoane våre på Flickr.

Offentleg postjournal

Vår elektroniske postjournal finn du på eInnsyn.

Digitaliseringsdirektoratet praktiserer fulltekstpublisering. Det inneber at ein del av dokumenta våre er tilgjengelege fullt ut. Desse dokumenta får du tilgang til å lese utan å søke om innsyn. Dokument som ikkje er fulltekstpublisert, kan du søke innsyn i på vanleg måte, og så vil vi hjelpe deg så raskt vi kan.