DigdirCamp – sommarjobb for IT-studentar

På DigdirCamp får du jobbe tett saman med utviklingsmiljøet til Digitaliseringsdirektoratet i arbeidet vårt med å utvikle og modernisere IKT-tenester i Norge.

Foto: DidgirCamparar som badar i fjorden i Leikanger.
Foto: DidgirCamparar som badar i fjorden i Leikanger.

Søk plass på DigdirCamp for sommeren 2020

(Søknadsfristen gjekk ut 1. mars 2020)

Er du IT-student og vil ha ein spennande sommarjobb? Då inviterer vi deg til å delta på DigdirCamp i Leikanger i Sogn.

Kvart år inviterer vi IT-studentar til å vere med på DigdirCamp. Vi gir sommarjobb til inntil åtte studentar, frå midten av juni til midten av august 2020. På DigdirCamp får du bruke kunnskapen og ferdigheitene dine til å jobbe med konkrete ikt-oppgåver ved sida av erfarne utviklarar i våre fagmiljø.

Nyttig erfaring

I 2019 deltok studentar frå NTNU, Oxford Brooks i England, Universitetet i Bergen og Universitetet i Sørøst-Norge.

Studentane jobba i to grupper. Den eine gruppa undersøkte korleis ein kan kople ID-porten med Internet of Things (IoT). Dei testa om det var mogleg å gi dingsar som Alexa frå Amazon og Google Home tilgang til beskytta informasjon gjennom ID-porten.

Den andre gruppa jobba med den offentlege innsynsløysinga eInnsyn. Oppgåva var å undersøke ulike alternativ for å handtere dei aukande datamengdene i løysinga.

Kontakt