Nettverk for digitale anskaffelser: Innkjøperrollen i en digital hverdag (Digitalt møte)

Tid
Torsdag 18. juni kl. 12:00–14:15
Sted
Teams-møte, Oslo
Påmeldingsfrist
Onsdag 17. juni kl. 12:00
Kontaktperson
Hege Strandhagen, Telefon: +47 912 44 858

Vi snakker mye om at digitale verktøy fører til gevinster. Men, innføring av digitale verktøy må følges opp av rolle- og ansvarsbeskrivelser tilpasset en digital anskaffelsesprosess for å gi ønskede gevinster. Hva skal til for å få til dette, og hva betyr det for deg som innkjøper?

Digitaliseringsdirektoratet har nylig kartlagt hvordan virksomheter kan organisere anskaffelsesfunksjonen for at anskaffelser skal være et sterkere strategisk virkemiddel for måloppnåelse. I rapporten trekkes tilpasning av roller og ansvar til digitaliseringen frem som et viktig tiltak for å frigjøre ressurser, som igjen kan brukes for å utarbeide god styringsinformasjon fra digitale verktøy. Dette bidrar til å styrke koblingen til ledelsen og fagmiljøene i virksomheten. I tillegg bidrar det til å effektivisere organiseringen av anskaffelsesfunksjonen.

På dette nettverksmøtet har vi flere interessante innledere som fra ulike vinkler vil se nærmere på hva nye digitale arbeidsprosesser har å si for innkjøpsrollen. Vi vil se nærmere på hvordan innkjøpere og innkjøpsledere i fellesskap kan bidra til god styring for ledelsen, og god støtte for fagmiljøene - gjennom gode digitale anskaffelsesprosesser. Vi vil belyse problemstillinger som:

Hvordan styrker digitalisering innkjøperens rolle?  

Hvordan lage og bruke gode KPI-er som er relevante for ledelsen?

Hvordan kan du som innkjøper være en god støttespiller for innkjøpslederen for mer effektiv måloppnåelse?

Vi kommer tilbake til detaljer om foredragsholdere.

Det er viktig at du melder deg på som vanlig. Inviter gjerne dine kollegaer og bli med. Vi sender ut lenke til Teams-møtet på e-post til de deltagerne som har meldt seg på. Det er ikke nødvendig å ha Teams for å være med på møtet.

Nettverk for digitale anskaffelser er et åpent nettverk for innkjøpere og andre som er interessert i hvordan lykkes med digitalisering av anskaffelser. Målet med nettverket er å lære av hverandre og spre kunnskap for å nå regjeringens målsetning om å heldigitalisere anskaffelsesprosessen i løpet av 2024 – og forbedre innkjøpshverdagen til innkjøpere.

Vi ser frem til et nytt nettverksmøte med deg som deltager!