Innkjøpsledernettverk

Tid
Torsdag 16. april kl. 13:00–15:30
Påmeldingsfrist
Tirsdag 17. mars kl. 23:59
Kontaktperson
Mona Stormo Andersen, Telefon: 94 87 39 60

Innkjøpsledernettverket 16.april gjennomføres via teams pga. situasjonen knyttet til korona.

De som har meldt seg på, vil motta en kalenderinnkalling (outlook) med en link for å delta.

Organisering av anskaffelsesfunksjon - presentasjon og bruk av nytt verktøy for analyse av organisering i egen virksomhet. I tillegg vil vi presentere mentorordning til dere innkjøpsledere og kompetansetilbud til deres toppledelse. Blir dere med?

Målgruppe 
Møtet er tilpasset medlemmer av Digdirs innkjøpsledernettverk, men det er åpent for alle med lederansvar eller som jobber med lederstøtte.

Mål for arrangementet 
Utveksle erfaringer om innkjøpsledelse.

Programmet blir lagt ut så snart det er klart!