Innkjøpsledernettverk (Digitalt møte)

Tid
Torsdag 16. april kl. 13:00–15:30
Påmeldingsfrist
Tirsdag 17. mars kl. 23:59
Kontaktperson
Mona Stormo Andersen, Telefon: 94 87 39 60

Innkjøpsledernettverket 16.april gjennomføres via teams pga. situasjonen knyttet til korona.

De som har meldt seg på, vil motta en kalenderinnkalling (Outlook) med en link for å delta.

Organisering av anskaffelsesfunksjonen: Presentasjon og bruk av nytt verktøy for analyse av organisering i egen virksomhet.
I tillegg vil vi presentere en mentorordning til dere innkjøpsledere, og kompetansetilbud til deres toppledelse. Blir dere med?

Målgruppe 
Møtet er tilpasset medlemmer av Digdirs innkjøpsledernettverk, men det er åpent for alle med lederansvar eller som jobber med lederstøtte.

Mål for arrangementet 
Utveksle erfaringer om innkjøpsledelse.

Program

  1. Rammer for møtet
  2. Fra støtte til strategisk premissgiver?
    Presentasjon av rapport ved Birgit Enger Nordstrand og Mona Stormo Andersen
  3. Erfaringer hos UDI ved Bjørn Gunnar Johansen
  4. Kompetanseløft til ledere