Hopp til hovedinnhold

Nettverk for digitale anskaffelser: Innkjøperrollen i en digital hverdag (Digitalt møte)

Emner:
Tid:
torsdag 18. juni kl. 12:00–14:15, 2020
Sted:
Teams-møte, Oslo

Vi snakker mye om at digitale verktøy fører til gevinster. Men, innføring av digitale verktøy må følges opp av rolle- og ansvarsbeskrivelser tilpasset en digital anskaffelsesprosess for å gi ønskede gevinster. Hva skal til for å få til dette, og hva betyr det for deg som innkjøper?

Digitaliseringsdirektoratet har nylig kartlagt hvordan virksomheter kan organisere anskaffelsesfunksjonen for at anskaffelser skal være et sterkere strategisk virkemiddel for måloppnåelse. I rapporten trekkes tilpasning av roller og ansvar til digitaliseringen frem som et viktig tiltak for å frigjøre ressurser, som igjen kan brukes for å utarbeide god styringsinformasjon fra digitale verktøy. Dette bidrar til å styrke koblingen til ledelsen og fagmiljøene i virksomheten. I tillegg bidrar det til å effektivisere organiseringen av anskaffelsesfunksjonen.