Nasjonalt ressurssenter for deling av data - digitalt åpningsseminar

Tid
Mandag 21. september kl. 14:00–15:30
Sted
Digitalt møte
Påmeldingsfrist
Søndag 20. september kl. 23:59
Kontaktperson
Astrid Solhaug, Telefon: 40 41 06 73

Følg sendingen direkte

Deling av data gir en mer brukerorientert og effektiv offentlig sektor og bidrar til verdiskaping for næringslivet. Men noen ganger utfordres datadelingen av lite tverrfaglig samarbeid, og komplisert og lite digitaliseringsvennlig regelverk.

Nasjonalt ressurssenter for deling av data skal fremme deling og bruk av data gjennom regelverksutvikling og kompetanseheving. Senteret skal synliggjøre handlingsrommet i dagens regelverk og fremme digitaliseringsvennlig regelverk. Viktige oppgaver blir å gi råd og veiledning i konkrete delingsprosesser og skape en arena for å dele erfaringer og kompetanse om datadeling.

Senteret har spisskompetanse på sammenhengen mellom juss, teknologi, forretnings- og forvaltningsprosesser og utgjør et læremiljø og en kompetansebank for hele offentlig sektor. Dette er en milepæl i arbeidet for økt datadeling til nytte for både offentlig og privat virksomheter, forskningsmiljøer og frivillig sektor.

Åpningen av ressurssenteret markeres med et digitalt fagseminar hvor følgende vil holde korte innlegg:

  • Statsråd Linda Hofstad Helleland
  • Direktør i Digitaliseringsdirektoratet Steffen Sutorius
  • Fungerende kontorchef Mick Bundgaard Dige, Digitaliseringsstyrelsen i Danmark
  • Professor Dag Wiese Schartum, Universitetet i Oslo
  • Advokat Anne Ystenes, BITS
  • Avdelingsdirektør Asbjørn Finstad, KS
  • Assisterende direktør Haakon Hertzberg, NAV

 Tone Bringedal, som har ledet arbeidet med etablering av senteret, vil koordinere gjennomføringen.

Seminaret kan følges digitalt. Det vil dessverre ikke være mulig å stille spørsmål underveis.