Hopp til hovedinnhold

Prosjektet skal videreutvikle/tilpasse et eksisterende saksbehandlingsverktøy for håndtering av prøveflyt og laboratoriedrift (LIMS), samt en integrasjonsplattform (VITAL) som tilrettelegger for informasjonsutveksling mellom prosessområder og systemer. Støtte: kr 15 000 000.

Veterinærinstituttets samfunnsoppdrag er å være Norges ledende kunnskapsleverandør for nasjonal beredskap innen fiskehelse, dyrehelse, dyrevelferd og fôr‐ og mattrygghet. I dag bremser veksten i oppdrettsnæringen opp på grunn av helseutfordringene med virussykdommer og lakselus. Både beredskap, rådgivning, forskning, prøvehåndtering og ‐analyser samt diagnostiske tjenester krever kvalitetssikret, rask og effektiv datalagring, ‐håndtering og -flyt. For Veterinærinstituttets egen del, men også fordi det vil medføre betydelig merverdi og grunnlag for effektivisering i næringer og hos myndighetene.

Prosjektet ønsker å videreutvikle/tilpasse et eksisterende saksbehandlingsverktøy utviklet i markedet for håndtering av prøveflyt og laboratoriedrift (LIMS), samt en integrasjonsplattform (VITAL) som tilrettelegger for informasjonsutveksling mellom prosessområder og systemer – for å gjenbruke og administrere tjenestegrensesnitt inn mot de bakenforliggende systemene.

Årlig gevinst i privat næringsliv er beregnet til 1 ‰ av eksportverdien av laks, noe som utgjør omtrent 70 millioner kroner.