Prosjekt med støtte fra medfinansieringsordningen Utenriksdepartementet: Dipreg

Dipreg skal erstatte nåværende manuelle og papirbaserte prosesser knyttet til rettigheter og privilegier som følge av forpliktelser knyttet til Wien-konversjonene om henholdsvis diplomatisk og konsulært samkvem. Støtte: kr 9 846 124.

Det skal utvikles en selvbetjeningsløsning med mulighet for registrering av de utenlandske representasjonene med tilhørende personell. Diplomatdatabasen blir et "diplomatenes folkeregister", som vil utgjøre kjernen i løsningen, men med framtidige integrasjoner til Skatteetaten (for rekvirering av D-nummer), Vegdirektoratet (førerkort), og Politiets nasjonale ID-prosjekt.

Prosjektet har en netto nåverdi over 10 år på 32,5 mill. kr, og en intern netto nytte på 2,8 mill. kr per år pga redusert tidsbruk og innspart porto. Løsningen vil øke sikkerheten i registreringsprosessen og tryggheten knyttet til dataenes integritet, og sørge for at Norge oppfyller sine forpliktelser overfor utenlandske representanter på en mer effektiv og profesjonell måte.