Hopp til hovedinnhold

Prosjekt med støtte fra medfinansieringsordningen Universitetet i Stavanger: Studie- og virksomhetsanalyse

Formålet er å utvikle nye digitale tjenester for styring og utvikling av virksomheten og studiene. Støtte: kr 3 700 000.

Løsningene vil innebære vesentlige tidsbesparelser i forbindelse med rapportering og hindre at en større del av de ansatt må brukes i administrativt arbeid, som følge av nye krav til utdanningsinstitusjonene, m.a. gjennom europeiske standarder og retningslinjer som er implementert i norske forskrifter for sektoren. Løsningene vil ha potensiale for gjenbruk i utdanningssektoren.

Prosjektet skal lage:

  • en åpen, universelt utformet systemarkitektur med et grunnsett av åpne standarder og retningslinjer som brukes i sektoren, utarbeides i samarbeid med andre og gjøres tilgjengelig som fellesløsninger
  • en virksomhets- og studieportal for analyse, rapportering og presentasjon av informasjon om virksomheten og studiene, med delområder for de enkelte studier og fagmiljø
  • ledelses-, styrings- og analysetjenester, et fast sett av rapporter og analyser for virksomheten og de enkelte enheter/organ
  • masterdatatjenester - kontrollert tilgang, retningslinjer for forvaltning

Prosjektet er avsluttet.

Viktige suksessfaktorer i prosjektgjennomføringen:

  • Ledelsesfokus
  • UiS har tilført egne ressurser, også utover 50 % medfinansiering
  • Klar ansvarsfordeling ift prosjekteier