Hopp til hovedinnhold

Tiltaket tilhører arbeidet med den prioriterte livshendelsen Dødsfall og arv, som er en av syv livshendelser der utviklingen av sammenhengende digitale tjenester skal prioriteres. Støtte: 15 855 860 kroner.

Statsforvalteren i Vestfold og Telemark erfarer at dagens papirbaserte saksbehandling og informasjonsflyt om gravferd og gravlegging er tidkrevende, samtidig som det ikke ivaretar personvernet i tilstrekkelig grad. Det skal lages en nettbasert tjeneste for å avklare hvem som sørger for gravferden og for registrering (og digital videreformidling) av valgene den som sørger for gravferden tar om bl.a. kremasjon, type grav, kommune for gravlegging mv. Tjenesten vil erstatte dagens papirskjema. Dette vil føre til tidsbesparelser for innbyggere og kommuner, samt bedre informasjonsflyt og sterkere personvern.