Prosjekt med støtte fra medfinansieringsordningen Statens sivilrettsforvaltning: Vergemålsopplysninger integrert i Fullmaktsregisteret

Prosjektet skal legge til rette for digitalisering av opplysningar om verjemål integrert i Fullmaktsregisteret (FUFINN), som igjen er ein del av modernisert folkeregister. Dette vil igjen gi grunnlag for digitalisert saksbehandling på området, som i dag i stor grad er manuell. Støtte: 21 000 000.

Løysinga vil gjere arbeidet enklare for verjer, og data blir lettare tilgjengeleg for andre som har bruk for slik informasjon.