Hopp til hovedinnhold

Formålet med prosjektet er å gå fra en papirbasert saksbehandling i kulturminneforvaltningen til en heldigitalisert prosess med søknad og saksbehandling. Støtte: kr 7 641 088.

I dag er det Riksantikvaren som behandler søknader om tilskudd og dispensasjoner i kulturminneforvaltningen. Som følge av regionreformen, skal denne saksbehandlingen flyttes fra Riksantikvaren til de nye regionene. I den forbindelse skal prosjektet levere felles digitale systemer for Riksantikvaren, Sametinget og fylkeskommunene (regionene).

Prosjektet skal lage:

  • saksbehandlingsløsning for tilskudd/dispensasjon
  • digital søknadstjeneste
  • løsning for styringsinformasjon
  • systemarkitektur og grensesnitt
  • løsning for bruk av Riksantikvarens arkiv
  • presedensarkiv

Dette skal gi tidsbesparelser både i forvaltningen og hos søkere, bedre kunnskapsgrunnlag, bedre beslutninger og økt likebehandling.

Prosjektet er avsluttet.

Råd fra Digitaliseringsrådet:

Suksessfaktorer i prosjektgjennomføringen

Fokus i organisasjonen (Riksantikvaren).

Samarbeid, involvering og forankring med fylkeskommunene.

Tilnærming: åpenhet, gjennomsiktighet, med mange forankringspunkter hos interessentene.

Organisasjonsutvikling og utvikling av digitale tjenester hånd i hånd.

Viktige læringspunkter fra prosjektet

Vær OBS på tidsoptimisme – tilstrekkelig margin i estimeringen, ta høyde for uventet kompleksitet i faglige prosesser.

Rett kompetanse i de ulike rollene er et absolutt krav. Har man ikke kompetansen internt må den leies inn/ansettes.