Hopp til hovedinnhold

Prosjekt med støtte fra medfinansieringsordningen Riksantikvaren: Digisak - digitale tjenester i Delegeringsprosjektet

Formålet med prosjektet er å gå fra en papirbasert saksbehandling i kulturminneforvaltningen til en heldigitalisert prosess med søknad og saksbehandling. Støtte: kr 7 641 088.

I dag er det Riksantikvaren som behandler søknader om tilskudd og dispensasjoner i kulturminneforvaltningen. Som følge av regionreformen, skal denne saksbehandlingen flyttes fra Riksantikvaren til de nye regionene. I den forbindelse skal prosjektet levere felles digitale systemer for Riksantikvaren, Sametinget og fylkeskommunene (regionene).

Prosjektet skal lage:

 • saksbehandlingsløsning for tilskudd/dispensasjon
 • digital søknadstjeneste
 • løsning for styringsinformasjon
 • systemarkitektur og grensesnitt
 • løsning for bruk av Riksantikvarens arkiv
 • presedensarkiv

Dette skal gi tidsbesparelser både i forvaltningen og hos søkere, bedre kunnskapsgrunnlag, bedre beslutninger og økt likebehandling.

Viktige suksessfaktorer i prosjektgjennomføringen

 • Fokus i organisasjonen (Riksantikvaren)
 • Samarbeid, involvering og forankring med fylkeskommunene
 • Tilnærming: åpenhet, gjennomsiktighet, med mange forankringspunkter hos interessentene
 • Organisasjonsutvikling og utvikling av digitale tjenester hånd i hånd

Viktige læringspunkter fra prosjektet

 • Obs på tidsoptimisme – tilstrekkelig margin i estimeringen, ta høyde for uventet kompleksitet i faglige prosesser
 • Rett kompetanse i de ulike rollene er et absolutt krav. Har man ikke kompetansen internt må den leies inn/ansettes.

Råd fra Digitaliseringsrådet: