Hopp til hovedinnhold

Tiltaket skal modernisere Oljedirektoratet (OD) sin bearbeiding og videre rapportering av dataene rapportert inn fra operatørene på norsk sokkel. Støtte: kr 15 000 000.

Operatørene på norsk sokkel rapporterer årlig RNB-data (tall og prognoser fra og om felt og funn) til OD, som bearbeider dataene og så rapporterer videre til Finansdepartementet via Olje- og Energidepartementet (OED). Disse dataene er grunnlag for utarbeidelse av revidert nasjonalbudsjett og nasjonalbudsjett. Det rapporteres prognoser for framtidig produksjon, kostnader og utslipp på sokkelen. Det rapporteres også tall for ressurser, samt informasjon om mulige framtidige prosjekt på sokkelen. Per i dag er dette en omfattende manuell prosess.

OD leder for tiden et større prosjekt (Digital_RNB_innrapportering) der det sammen med Offshore Norge, selskaper og Gassco planlegges en løsning der man rapporterer til og henter data fra en felles data "hub". Ved hjelp av denne huben vil en oppnå automatisering av innrapportering/innsamling og kvalitetssikring av dataene, samt halv-automatisert sammenstilling og bearbeiding av data. OD skal selv utvikle sin egen interne løsning (Internt RNB prosjekt) for å modernisere bearbeiding og videre rapportering av dataene som innrapporteres fra selskapene.

Prosjektet består i å utvikle funksjonalitet for å kunne motta rapporteringen fra selskapene via hub-løsningen. Det skal også utvikles brukerfunksjonalitet for å kunne bearbeide og analysere data fra søknadene, rapportere til myndighetene og offentliggjøre informasjonen.