Hopp til hovedinnhold

Prosjektet vil sette Meteorologisk institutt bedre i stand til å forvalte egne og andres meteorologiske observasjoner. Støtte: kr 7 669 000.

Meteorologisk institutt forvalter mange typer meteorologiske data som kommer inn, behandles, lagres og distribueres på mange og ulike måter.

Dagens lagringssystemer begrenser Meteorologisk institutt sin mulighet til å oppfylle rollen som sentral dataforvalter for meteorologiske data for norske interesseområder. Det er mange manuelle prosesser i et komplekst system.

Målet er å etablere en infrastruktur som bedrer datafangst og flyt av observasjoner innen værvarsling og klimabeskrivelser, samt en forbedret brukerorientert distribusjonsløsning.

Prosjektet er avsluttet.

Suksessfaktorer i prosjektgjennomføringen

Prosjektet er i all hovedsak gjennomført med interne ressurser. Ledelsens prioritering av utviklingsressurser til prosjekt har vært helt avgjørende for fremdriften.

Viktige læringsfaktorer fra prosjektet

Ved oppsett av databaser er utvikling av en robust datamodell avgjørende for at resultatet skal bli vellykket. Vi underestimerte hvor mye kompetanse og tid denne jobben krevde i planleggingen av prosjektet.