Hopp til hovedinnhold

Prosjekt med støtte fra medfinansieringsordningen Medietilsynet: Digital hverdag

Prosjektet skal utvikle moderne og tidsriktige tjenester for selvbetjening og samhandling med de medieaktørene som på ulikt vis har å gjøre med Medietilsynet. Støtte: kr 4 851 220.

Medietilsynet er under omstilling og skal bli mer effektivt bl.a. gjennom digitalisering. De ønsker å vri ressurser og aktiviteter i tråd med ny strategi. Nye teknologiske løsninger skal effektivisere interne arbeidsprosesser og forbedre løsningene ut mot eksterne aktører og tilby nye relevante tjenester. Dagens IT-løsninger er så utdaterte at det ikke er mulig å hente hjelp i markedet til å vedlikeholde dem.

Prosjektet skal levere:

  • videreutvikle nåværende løsning, Salesforce. Den skal erstatte mange og utdaterte fagsystemer, gi økt sikkerhet, kvalitet og effektivitet.
  • webapplikasjon/ Min side-løsning – legge til rette for selvbetjening for aktører som samhandler med Medietilsynet. Skal erstatte dagens skjemaløsninger.
  • publiseringsplattform og database for data og informasjon. Forbedre analyser, sammenstillinger og innsikt. Skal erstatte dagens statiske rapporter med mer dynamisk visning av innhold. Skal forbedre tilgjengelighet og brukervennligheten av dataene.

Prosjektet er avsluttet.

Suksessfaktorer i prosjektgjennomføringen

Medfinansieringsordningen var avgjørende for at Medietilsynet kunne iverksette et så stort prosjekt på det tidspunktet det ble gjort. Medietilsynet sto da foran en omstillingsprosess i en situasjon med lite frie midler til rådighet.

I løpet av omstillingen er andelen frie midler økt som følge av andre effektiviseringstiltak, og Medietilsynet har valgt å benytte deler av disse midlene til økt egenfinansiering av utviklingen i prosjektet.

Valg av teknisk partner som kjenner Medietilsynet og våre behov, resulterte raskt i et godt tillitsforhold.

Manglende innsikt i de utfordringene som kom i forbindelse med integrasjon mellom Salesforce og spesielt arkivsystemet, har medført forsinkelser.

Utviklerne fra teknisk partner satt i Medietilsynets lokaler i første del av prosjektet. Den nærheten og daglige omgangen mellom teknisk partner og fagpersoner i Medietilsynet er en sentral suksessfaktor for at prosjektets mål og krav er oppnådd i den grad det er.

Viktige læringspunkter fra prosjektet

Om mulig bør utviklerne fra teknisk partner lokaliseres sammen med fagmiljøet de skal lage løsninger for. Gode beskrivelser og dokumentasjon, samt gjensidig forståelse av de prosessene/ fagområdene det skal utvikles løsninger for, er sentral læring for videre prosjekter.

Agil arbeidsmetodikk har fungert godt for dette prosjektet.