Hopp til hovedinnhold

Prosjektet skal forenkle og effektivisere forvaltningen av tilskudd til avløsning ved sykdom og fødsel, sikre at beregning og vedtak om tilskudd blir korrekt, og gjøre det enklere for bonden å søke og motta berettiget tilskudd. Støtte: kr 3 500 000.

For å nå målet om forenkling og effektivisering av ordningen skal det utvikles en brukervennlig selvbetjeningsløsning for bonden som gjør det enklere å levere en korrekt søknad, og en effektiv løsning for saksbehandler i kommunen for kontroll og behandling av søknader, beregning og utbetaling.

Prosjektet er avsluttet.

Suksessfaktorer i prosjektgjennomføringen

Sammensetningen av personer med ulik kompetanse og meget gode samarbeids- og kommunikasjonsevner. Det har vært et stort engasjement fra utviklere, prosjektledelse og fagside. Det hjalp også at fagsiden hadde inngående kjennskap til et spesielt komplisert regelverk samt evne og vilje til å utføre en rekke type oppgaver i forbindelse med utviklingen og lanseringen av løsningen. Landbruksdirektoratet har dessuten arbeidet med å gjøre regelverket mer digitaliseringsvennlig i den grad det har vært mulig innenfor de politiske føringene for ordningen.

Viktige læringspunkter fra prosjektet

Det har vært ressurs- og tidkrevende å få til integrasjoner på tvers av etater. Ved integrasjon med / innhenting av data fra andre offentlige virksomheter, var det blant annet krevende å teste pga. lite kompatible testdata. Det er nødvendig å ha godt samarbeid med den andre etaten, for å lage løsninger tvers på en effektiv og god måte.

God effekt i å involvere sluttbrukere (ikke bare «fagsiden») underveis.

Kontinuerlig samarbeid/dialog med utviklerteam (uformell dialog), men også presisjon i skriftlige beskrivelser avgjørende for resultat.