Hopp til hovedinnhold

Prosjekt med støtte fra medfinansieringsordningen Landbruksdirektoratet: Digitalisering av forvaltningsprosesser på skogområdet

Formålet er effektivisering av kommunal saksbehandling, enklere og mer fullstendig arkivering av saker i kommunene og et nytt verktøy for effektiv registrering av kontroll- og kartleggingsoppgaver. Støtte: kr 3 650 000.

Landbruksdirektoratet har mange digitale søknader, men ikke på skogområdet. Det er gjennomført en konseptutredning «Digitalisering av skogforvaltningen».

Når prosjektet er ferdig skal all saksbehandling skje i ett system. I tillegg skal kontrolloppgavene utføres ved hjelp av for eksempel nettbrett. Her kan de hente informasjon om aktuelle saker, bl.a. skal en ha tilgang til informasjon fra forskjellige databaser som viser oppdatert skogbruksplan, miljøregistering eller annen miljøinformasjon for det aktuelle området.

Prosjektet skal levere:

  • Forbedret saksbehandlingssystem for kommunene
  • Feltløsning for kontroll og kartleggingsoppgaver
  • Forbedret brukervennlighet for søker