Hopp til hovedinnhold

Formålet er effektivisering av kommunal saksbehandling, enklere og mer fullstendig arkivering av saker i kommunene og et nytt verktøy for effektiv registrering av kontroll- og kartleggingsoppgaver. Støtte: kr 3 650 000.

Landbruksdirektoratet (LDIR) har mange digitale søknader, men ikke på skogområdet. Det er gjennomført en konseptutredning «Digitalisering av skogforvaltningen».

Når prosjektet er ferdig skal all saksbehandling skje i ett system. I tillegg skal kontrolloppgavene utføres ved hjelp av for eksempel nettbrett. Her kan de hente informasjon om aktuelle saker, bl.a. skal en ha tilgang til informasjon fra forskjellige databaser som viser oppdatert skogbruksplan, miljøregistering eller annen miljøinformasjon for det aktuelle området.

Prosjektet skal levere:

  • Forbedret saksbehandlingssystem for kommunene
  • Feltløsning for kontroll og kartleggingsoppgaver
  • Forbedret brukervennlighet for søker

Prosjektet er avsluttet.

Suksessfaktorer i prosjektgjennomføringen

Godt forarbeid gjennom utarbeidelsen av rapport «Digitalisering av skogforvaltningen» er en av hovedgrunnene til at måloppnåelsen ble høy. I rapporten fikk vi belyst hvilke tiltak som hadde størst potensial for forbedring og ble brukt videre under prioritering av tiltakene.

En annen faktor for høy måloppnåelse har vært en god kommunikasjon mellom forvaltningsnivåene både i forarbeidet og underveis i prosjektet.

Det har vært stor motivasjon innad i Landbruksdirektoratet rundt digitaliseringsprosjektet noe som har bidratt til at prosjektet har tålt en omlokalisering av skogseksjonen fra Oslo til Steinkjer og en pandemi uten å gå på bekostning av produktene i prosjektet annet en tidsplanen.

Viktige læringspunkter fra prosjektet

Flytting av skogseksjonen underveis i arbeidet skapte stor usikkerhet til bemanning. De som startet prosjektet måtte erstattes med nye medarbeidere og det var usikkerhet rundt kompetanseoverføring og tid i forbindelse med dette. Overlapp mellom tidligere ansatte og dagens ansatte gjorde at prosjektet kunne fullføres, men med en forskjøvet tidsplan.

Vi har erfart at utarbeiding av anbudsdokument og evaluering av tilbudsdokument i forbindelse med offentlig anskaffelse er en meget tidkrevende øvelse. For fremtidige prosjekt vil dette være et punkt vi må sette av mer tid til.

I prosjektet har vi fått bekreftet at brukerinvolvering i forbindelse med utvikling av fagsystemene gir gode løsninger.