Hopp til hovedinnhold

Prosjektet skal lage et saksbehandling- og planleggingsverktøy som sikrer et kvalitetsløft som gjør at Justervesenet kan ta i bruk nye, mer relevante tilsynsformer, tilby nye tjenester og effektivisere virksomheten. Støtte: kr 3 375 000.

Formålet med prosjektet er Justervesenet skal sikre tillit nasjonalt og internasjonalt til norske målinger og måleresultater. Dagens IKT-systemer er utdatert og sårbare og støtter ikke dagens behov til utvikling innen tilsyn og tjenesteleveranse. Mye av saksbehandling er i dag manuell og lite fleksibel.

Prosjektet skal utvikle et elektronisk saksbehandlingsverktøy for tilsyn og tjenester som er integrert med støttefunksjoner som blant annet arkiv og regnskap. En ‘Min side’ for brukere skal utvikles, der alle aktuelle opplysninger og resultater er tilgjengelig. I tillegg legges det til rette for økt utveksling av data og rapporter med andre aktører som f.eks. Fiskeridirektoratet og ulike kontrollorganer for elektrisitetsmålere.

Prosjektet er avsluttet.

Suksessfaktorer i prosjektgjennomføringen

Avgjørende med forankring i toppledelsen, og bred deltakelse fra fagavdelinger.

Viktig at kravspesfikasjon ikke er fastlåst, men at det er mulighet til å tilpasse IKT systemet underveis. La leverandøren bruke sin kunnskap til å utforme løsningen.

Viktige læringspunkter fra prosjektet

  • Ikke la leverandøren ta over styringen i prosjektet, men sørg for at egen prosjektorganisasjon har nødvendig kompetanse og ryggdekning til å ta nødvendige beslutninger underveis
  • La leverandøren løse det de er gode på, og sørg selv for at det faglige blir ivaretatt