Hopp til hovedinnhold

Medfinansieringsordningen har i år fått inn 12 søknader om medfinansiering av digitaliseringstiltak. Det er stor variasjon i tiltakene, både mindre og mellomstore digitaliseringstiltak har søkt om midler. Vi er nå i ferd med å behandle søknadene. Alle vil få svar på søknadene sine i begynnelsen av april.

Potten for 2023 er på 132,5 mill. kroner, og det søkes om til sammen 186,6 mill. kroner i medfinansiering.

Dette er tiltakene som har søkt medfinansiering

I år er det søkt om støtte til disse 12 tiltakene:

 • Min side for utlendinger (Utlendingsdirektoratet)
 • Internt RNB-prosjekt – Løsning for å modernisere bearbeiding og videre rapportering av data som innrapporteres fra selskap (Oljedirektoratet)
 • Utvikling av nasjonal infrastruktur for bibliometri (Sikt - Kunnskapssektorens tjenesteleverandør)
 • Drømmeplan - Forenkle og tilgjengeliggjøre reguleringsplaner for innbyggere (Direktoratet for byggkvalitet)
 • Oppgradering av registre over vitenskapelige publiseringskanaler (Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse)
 • Digitalisering av arbeidsprosesser gjennom dataanalyse (Konkurransetilsynet)
 • Geolett 2.0 – Temadata til digital bruk i plan- og byggesaksprosessen (Direktoratet for byggkvalitet)
 • Ny systemstøtte i Kulturdirektoratet, "NYSS" (Kulturdirektoratet)
 • Digitalt økosystem for deling av data om frivillige virksomheter (Brønnøysundregistrene)
 • Digital infrastruktur med sammenhengende tjenester for helseovervåking, analyse, statistikkproduksjon og -deling som del av et helhetlig økosystem for den digitale helseberedskapen (Folkehelseinstituttet)
 • Ny kunnskapskanal – Strømmetjeneste for universitets- og høyskolesektoren (Universitetet i Bergen)
 • Testlab 2.0 – Fagsystem for prosesstøtte og et system som gir effektiv samhandling mellom ulike systemer (Digitaliseringsdirektoratet, Tilsynet for universell utforming av ikt)

Flere departementsområder er representert

Det er kun statlige virksomheter som kan søke om medfinansiering av digitaliseringsprosjekter, men KS, kommuner/fylkeskommuner, frivillige organisasjoner og privat næringsliv kan være samarbeidsparter. Årets 12 søknader kommer fra 11 ulike statlige virksomheter med forskjellige samarbeidsparter, blant annet KS. Det er hele 9 av 16 departement som er representert gjennom søknadene.

Får svar i begynnelsen av april

Nå jobber arbeidsgruppen med å vurdere alle søknadene for å finne ut hvilke virksomheter som vil få medfinansieringsmidler i år. I begynnelsen av april vil søkerne enten få beskjed om at de får foreløpig tilsagn eller avslag på søknaden. Alle som får foreløpig tilsagn må levere en gevinstrealiseringsplan som må godkjennes før de får endelig tilsagn om midler.

Endringer i retningslinjene

Kommunal- og distriktsdepartementet har foretatt endringer i retningslinjene for medfinansieringsordningen. De største endringene gjelder størrelsen på prosjekt som kan søke om midler og andelen midler de kan søke om. Prosjektkostnadene må være mellom 10 mill. og 100 mill. kroner og de kan søke om opptil 50 % av prosjektkostnadene, dvs. opptil 50 mill. kroner i medfinansiering.

Kontakt

Nour Eddine Elkadi

Seniorrådgiver, Digitaliseringsdirektoratet
Telefon: +47 98 66 66 61