Hopp til hovedinnhold
Emner:
  • Kunstig intelligens
  • Digitalisering og samordning
Tid:
fredag 19. april kl. 10:00–15:30, 2024
Sted:
Statens Pensjonskasse, Skøyen, Oslo

Statens pensjonskasse deler erfaringer om hvordan man kan jobbe for å få forretning med på laget. Betty Feder og Sunniva Sørensen leverte i 2023 en masteroppgave om organisatorisk modenhet for bruk av kunstig intelligens hos Statens pensjonskasse, og kommer for å dele innsikt i hvilke grep som har gitt suksess. Posten Bring AS presenterer deres pågående satsing for å effektivisere utviklingen og forvaltningen av deres maskinlæringstjenester, og deler bakgrunnen for satsinger og hva de har lært så langt. I tillegg skal vi gjennomføre to workshops hvor vi skal se nærmere på hvordan vi kan jobbe på lag med KI.

Neste Fagforum for kunstig intelligens i offentlig sektor vil finne sted 19. april kl. 10:00 – 15:30. Arrangementet vil avholdes fysisk i Statens Pensjonskasse sine lokaler på Skøyen i Oslo. Adressen dit er verkstedveien 1, 0277 Oslo.

Det er begrenset med plasser og vi ber om at de som har meldt seg på, men ikke kan komme, melder seg av igjen. Informasjon om hvordan dette kan gjennomføres står i bekreftelsen dere mottar per e-post ved påmelding. Dersom dere ikke finner dette kan dere melde fra til kunstigintelligens@digdir.no.

Det er gratis å delta, og det serveres lunsj under arrangement. Vi gjør oppmerksom på at dette er et fagforum for ansatte i offentlig sektor.

Vi starter fagforumet kl. 10:00, men dørene åpner 15 minutter før.

PROGRAM

09:45
Dørene åpner Program klokka 09:45. Dørene åpner med

10:00
Velkommen til SPK Kine Dirro Bøhlerengen Program klokka 10:00. Velkommen til SPK med Kine Dirro Bøhlerengen

Medvirkende

Kine Dirro Bøhlerengen
Analysesjef, Statens pensjonskasse
Kine Dirro Bøhlerengen

Leder for analyseavdelingen ved Statens Pensjonskasse.

10:15
Hvordan få forretning med på laget? Kine Dirro Bøhlerengen, Josefine Sperlin, Heidi Solvang Holmsen Program klokka 10:15. Hvordan få forretning med på laget? med Kine Dirro Bøhlerengen, Josefine Sperlin, Heidi Solvang Holmsen

SPK har tatt i bruk KI på noen områder og har målsetning om å bli en datadrevet virksomhet. Å få forretning med på laget er avgjørende for å lykkes. Vi deler erfaringer!

Medvirkende

Kine Dirro Bøhlerengen
Analysesjef, Statens pensjonskasse
Kine Dirro Bøhlerengen

Leder for analyseavdelingen ved Statens Pensjonskasse.

Seniorrådgiver, Statens pensjonskasse
Josefine Sperlin
Heidi Holmsen
Fagansvarlig digital kompetanseutvikling, Statens pensjonskasse
Heidi Solvang Holmsen

11:00
Pause Program klokka 11:00. Pause med

11:15
Organisatorisk modenhet for bruk av kunstig intelligens hos Statens pensjonskasse Betty Sophie Feder, Sunniva Amblie Sørensen Program klokka 11:15. Organisatorisk modenhet for bruk av kunstig intelligens hos Statens pensjonskasse med Betty Sophie Feder, Sunniva Amblie Sørensen

Viktigheten av organisatorisk modenhet når organisasjoner skal ta i bruk kunstig intelligens bør ikke undervurderes. Sunniva og Betty studerte i sin masteroppgave hvordan Statens pensjonskasse jobbet aktivt med modning av organisasjonen og deler innsikt i hvilke grep som har gitt suksess.

Medvirkende

Betty Sophie Feder
Business Consultant, Sopra Steria
Betty Sophie Feder
Sunniva Sørensen
Associate, KPMG
Sunniva Amblie Sørensen

11:30
Workshop Program klokka 11:30. Workshop med

Vi ser nærmere på hvordan vi kan jobbe på lag med KI. Overordnet tematikk er gevinst kontra risiko.

12:00
Lunsj Program klokka 12:00. Lunsj med

13:30
Data science i Posten Bring AS – Reisen mot robust skalering Simen Norrheim Larsen Program klokka 13:30. Data science i Posten Bring AS – Reisen mot robust skalering med Simen Norrheim Larsen

Etter flere år med utvikling av maskinlæring for produksjon ble det stadig vanskeligere å finne kapasitet til nye KI-prosjekter for Posten Brings data science avdeling. Ett år ut i deres pågående satsing for å effektivisere utviklingen og forvaltningen av deres maskinlæringstjenester deler de om bakgrunnen for satsinger og hva de har lært så langt. På agendaen finner vi temaer som adaptering av nye arbeidsmetoder, endrede kompetansebehov og utvikling av en ny maskinlæringsplattform.

Medvirkende

Simen Norrheim Larsen
Machine Learning Engineer, Posten Bring AS
Simen Norrheim Larsen

14:15
Workshop Program klokka 14:15. Workshop med

Vi fortsetter å se nærmere på hvordan vi kan jobbe på lag med KI. Overordnet tematikk er muligheter for å forme morgendagens arbeidshverdag med KI.

15:15
Avslutning Program klokka 15:15. Avslutning med