Hopp til hovedinnhold

Veiledningen er utformet for å gi konkrete råd i tråd med eksisterende og kommende regelverk for KI. Rådene er ikke uttømmende, men peker på beste praksis. Derfor kommer veilederen ut som en ‘åpen beta’, der innspill kan være med på å forme veilederen i tiden som kommer.  

06. juni 2023

Digitaliseringsdirektoratet lanserer i dag veiledning for ansvarlig bruk og utvikling av kunstig intelligens (KI). Veiledningen, som er i en åpen beta-fase, skal gi konkrete råd for å bidra til ansvarlig utvikling og bruk av kunstig intelligens.

– Det er et stort behov for veiledning for ansvarlig utvikling og bruk av kunstig intelligens, sier Frode Danielsen, direktør i Digitaliseringsdirektoratet (Digdir).

– Vi har eksisterende regelverk som regulerer bruk av kunstig intelligens, og i tiden fremover vil EUs kunstig intelligens-forordning få stor betydning. Det er ikke nok å si at ‘Kunstig intelligens skal brukes rettferdig’, vi opplever at det er behov for konkrete råd om hvordan vi gjør det. Kun da bidrar vi til at regelverk og våre verdier sikres i praksis. sier Danielsen.

– Kunstig intelligens gir store muligheter og brukes allerede i betydelig grad i offentlig sektor. Samtidig er det viktig at det sikres etisk forsvarlig bruk og at man følger gjeldende regelverk. Det er derfor viktig med god veiledning i ansvarlig bruk og utvikling av KI, og jeg er glad for at Digdir nå har fått på plass et nettsted med konkrete og praktiske råd for virksomhetene, sier kommunal- og distriktsminister Sigbjørn Gjelsvik (Sp).

– Kunstig intelligens er et område i rask endring, sier Jens Andresen Osberg, seniorrådgiver i Digdir. – Det er avgjørende at vi har veiledningsmateriale som kan holdes oppdatert i tråd med denne utviklingen. Dette er en av hovedgrunnene til at vi lanserer den som en åpen beta.

Den andre grunnen, forklarer Osberg, er behovet for et bredt tilfang av ideer og perspektiver. – Vi er avhengige av innspill fra akademia, næringsliv og andre offentlige virksomheter for å sikre at innholdet i veiledningen blir så godt som mulig, sier han. Innspill kan gis gjennom plattformen Datalandsbyen.

– En åpen beta gir oss en mulighet til å bygge denne veiledningen i samarbeid med flinke folk i KI-samfunnet, legger Osberg til. «Vi ser frem til å lære av hverandre og utvikle denne ressursen sammen.

Veiledningen vil være åpen for tilbakemeldinger i tiden fremover. Digdir vurderer innspillene, og oppdaterer veiledningen kontinuerlig for å sikre at den er så nøyaktig, relevant og nyttig som mulig. Direktoratet følger også standardiseringsarbeidet på KI-feltet tett ettersom standarder vil kunne gi konkrete råd for etterlevelse av regelverk.

Veilederen finner du på hjemmesidene til Digdir.