Hopp til hovedinnhold

Krav og anbefalingar innan digitalisering Sørg for at data kan gjerast tilgjengeleg i eit langtidsperspektiv

Ved publisering bør offentleg produsert tekst innehalde bruksvilkår som opnar for innhausting og gjenbruk til språkteknologiske føremål.

Ta gjerne kontakt om du har eksempel på bruk

Nasjonal arkitektur