Krav og anbefalingar innan digitalisering

Bruk filter for å spisse visningen. Vil du kun sjå krav for kommunar? Eller alle krav i Digitaliseringsrundskrivet?

Du valde Anskaffingar, Forskrift om IT-standardar i offentleg forvaltning and Kommune: Krav, som gav 5 treff.