Hopp til hovudinnhald

Rettleiinga Orden i eget hus hjelper verksemda med å ha tilstrekkeleg oversikt over data den handsamar.

Denne formuleringa er henta frå Digitaliseringsrundskrivet. Det inneber at det er eit krav for statlege verksemder og ei anbefaling for kommunale.

Ta gjerne kontakt om du har eksempel på bruk

Nasjonal arkitektur