Hopp til hovedinnhold
Emner:
  • Klart språk
Tid:
tirsdag 13. april kl. 09:00–10:30, 2021
Sted:
Digitalt

Kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup delte ut klarspråksprisene på et digitalt arrangement 13. april.

Klarspråkprisene gikk til Arbeidstilsynet og Bergen kommune. I tillegg fikk kommunikasjonsrådgiver Ingvill Eriksen i Direktoratet for e-helse utmerkelsen "Årets trekkhund" for sitt arbeid med klarspråk.

Se egen nyhetssak fra prisutdelingen.

Se opptak av arrangementet (tekstet).

Om arrangementet

Hvorfor er klar helsekommunikasjon livsviktig? Hva er erfaringene i Sverige etter 12 år med språklov? Og hva skjer med lovparagrafen om klart språk i Norge? Dette var blant temaene som sto på programmet i den faglige delen av arrangementet.

Program

Velkommen ved konferansier Christine Calvert

Hilsener fra ledelsen i Digdir, Språkrådet og KS

Kan uklar helseinformasjon skape sosial ulikhet i helse?
Kjell Sverre Pettersen, professor i helsekommunikasjon, OsloMet.

Hvorfor tett samarbeid med innbyggerne er avgjørende i krisekommunikasjon
Said Mahamud Ali, Ambassadørprosjektet, Bydel Gamle Oslo

Klart språk er livsviktig
Henning Aarset, seksjonsleder språk og formidling, Norsk helsenett.

§ 9 Klart språk
Torunn Reksten, seniorrådgiver og prosjektleder for Språkrådets arbeid med å implementere språkloven

Vad har klarspråksparagrafen betytt i Sverige?
Gabriella Sandstrøm, Ingrid Olsson og Jennie Spetz, Språkrådet i Sverige

Hvordan har det gått med klarspråksarbeidet for de forrige vinnerne av klarspråksprisene?
Marianne Espedal Boge, innkjøpssjef Hå kommune
Tonje Bruun, seniorrådgiver, og Bjørn Lyster, kommunikasjonsdirektør, Utlendingsnemnda

Prisutdeling
Nikolai Astrup, Kommunal- og moderniseringsminister
- Klarspråksprisen for staten
- Klarspråksprisen for kommuner og fylkeskommuner
- "Årets trekkhund"

Oppsummering av dagen og avslutningsord
Christine Calvert i samtale med Digdir, Språkrådet og KS.

Arrangementet var et samarbeid mellom Digitaliseringsdirektoratet, Språkrådet og KS.