Hopp til hovedinnhold

Digdirs nye veileder er en samling råd og aktiviteter med klart språk for å støtte utvikling av digitale tjenester. - Det tverrfaglige samspillet mellom klart språk, universell utforming og tjenestedesign er en viktig suksessfaktor for digital inkludering når mer sammenhengende, brukerorienterte og effektive digitale tjenester utvikles, sier Steffen Sutorius, direktør i Digdir.

Målet er at veilederen skal støtte deg til å bruke klart språk til å forbedre både prosessen fram mot de digitale løsningene og heve kvaliteten på de offentlige tjenestene.

Klarspråk som prosessverktøy

Veilederen tar utgangspunkt i en utvidet forståelse av klarspråk som et prosessverktøy. Klargjørende diskusjoner og brukerrettede tekster styrker arbeidet fra start til slutt i prosessen, og klart språk er en superkraft for effektive og inkluderende utviklingsprosjekter.

Kombinerer klarspråk med tjenestedesign

De siste årene har også tjenestedesign etablert seg som metode i offentlig sektor. Gjennom å kombinere klarspråk med tjenestedesign er målet med denne veilederen å styrke samspillet mellom de to kompetansene, og på den måten forbedre hele utviklingsprosessen av digitale tjenester.

Hvem kan bruke aktivitetene i veilederen?

Veilederen er laget for alle som er med på å utvikle digitale tjenester. Typiske brukere er prosjektledere, designere, utviklere, tekstforfattere, innholdsdesignere, domeneeksperter og andre som bryr seg om å lage gode digitale tjenester. Ofte vil en innholdsdesigner ha hovedansvaret for arbeidet med klart språk i utvikling av digitale tjenester.

Hvordan kan du ta i bruk aktivitetene i veilederen?

Veilederen har fire deler som følger de vanligste fasene i et prosjekt:

 • Klart språk i oppstarten av prosjektet
  Den første delen handler om å bruke klarspråk for å forstå hva problemet er og hvilke behov brukerne har.
 • Klart språk for bedre samarbeid
  Den andre delen viser hvordan klart språk kan støtte prosjektgruppa til å samarbeide på tvers av fag.
 • Klart språk for bedre brukerinvolvering
  Den tredje delen inneholder aktiviteter som hjelper deg til å inkludere brukerne og brukerteste tidlig, ofte og variert.
 • Klart språk for å forme sluttproduktet
  Den fjerde delen bygger videre på klarspråksrådene for gode og forståelige tekster i digitale tjenester, og hjelper deg til å forme detaljene i sluttproduktet.

Veilederen er et resultat av et samarbeid mellom Digdir og innholdsdesignere i Halogen. Arbeidet utvider rådene for klart språk i utvikling av digitale tjenester, som er utviklet av KS, Digdir og Språkrådet. Aktivitetene er testet og validert i arbeidet med to digitale tjenester knyttet til livshendelsen Dødsfall og arv Dødsfall og arv – en prioritert livshendelse | Digdir

Hjelper til å oppfylle lovkrav om klarspråk

Paragraf 9 i språkloven pålegger offentlige organer å kommunisere på et språk som er klart, korrekt og tilpasset målgruppen. Stadig flere digitaliseringsprosjekter inkluderer derfor personer med kompetanse innen klarspråk, for å sikre at tjenestene er brukerorienterte og i klart språk.

Kontakt

Ann-Elisabeth Hammer

Seniorrådgiver, Digitaliseringsdirektoratet
Telefon: +47 95 86 80 62