Hopp til hovedinnhold
Emner:
  • Klart språk
Tid:
torsdag 13. oktober kl. 12:00–13:00, 2022
Sted:
Digitalt

Digitaliseringsdirektoratet, KS og Språkrådet feirer den internasjonale klarspråksdagen den 13. oktober med et nettseminar om språklig mangfold og inkludering. Vi får høre om hvordan språk og teknologi henger sammen, hvordan vi kan jobbe for å tilrettelegge tekster for bestemte målgrupper, og hva inkluderende språk har å si for rettssikkerheten.

På seminaret får vi besøk av lederne i de tre største internasjonale klarspråksorganisasjonene. Margrethe Kvarenes, president i PLAIN, vil gi en oppsummering av det som rører seg på den internasjonale klarspråksscenen. Julie Clement, president i Clarity, og Barbara Kingsley, styreleder i Center for Plain Language, gir oss innsikt de har fått etter to store konferanser med temaet Access for All: Plain language is a civil right. Hva er egentlig tilgang til språk og demokrati? Hvem har det, og hvem har det ikke?

Assia Chelaghma, jurist og statsautorisert tolk i arabisk, vil fortelle om tolkens dilemma i rettssalen. Skal tolken oversette bare det som blir sagt, eller også det som er ment? Hvordan kan det påvirke rettssikkerheten hvis en tolk ikke tar hensyn til ulike språktradisjoner og kulturelle koder? Inga Lill Sigga Mikkelsen, overingeniør i Divvun-gruppen ved UiT, jobber med samisk språkteknologi og viser oss hvordan digitalisering og språkteknologi kan gi frihet til å bruke sitt eget språk.

Nettseminaret er gratis, og det blir tegnspråktolket.