Hopp til hovedinnhold

Nå kan offentlige etater melde seg på konkurransen om å vinne klarspråkprisen for 2022. Påmeldingsfristen er 23. januar.

03. januar 2023

Hva er klarspråksprisen?

Klarspråksprisen er en utmerkelse for et langsiktig og systematisk arbeid med klart språk i det offentlige. Det er to priser, en for statlige etater og en for kommuner/fylkeskommuner.
Kommunal- og distriktsministeren overrekker prisene i mars.

Påmeldingsskjema nynorsk
Påmeldingsskjema bokmål

Det er også mulig å melde på en statlig etat eller kommune/fylkeskommune du selv ikke jobber i. Da sender du begrunnet forslag til ssb@sprakradet.no. Din kandidat får tilsendt skjema, som de må fylle ut og sende inn, hvis de ønsker å delta i konkurransen om klarspråksprisen.

Dette er kriteriene for klarspråksprisen

Juryen legger vekt på:

  • hvordan klarspråksarbeidet er organisert, at det er forankret i ledelsen og at det involverer store deler av virksomheten
  • god kobling mellom språkarbeidet og øvrige arbeids- og utviklingsprosesser
  • språklig sammenheng i alle kanalene mellom forvaltningen og innbyggerne
  • hvilke konkrete tiltak som er gjennomført
  • hvordan målgruppene blir involvert i utviklingen av tekster, og hvordan tekster blir tilpasset deres behov
  • konkrete resultater av klarspråksarbeidet ved evaluering, brukertesting, målinger eller lignende

Retningslinjer for Klarspråksprisene - regjeringen.no

Hva er klart språk?

Den internasjonale definisjonen av klarspråk er
«kommunikasjon med så tydelig ordlyd, struktur og visuell utforming at leserne i målgruppa finner informasjonen de trenger, forstår den og kan bruke den».

Språkrådet, KS og Digitaliseringsdirektoratet samarbeider om klarspråk.

Kontakt

Ann-Elisabeth Hammer

Seniorrådgiver, Digitaliseringsdirektoratet
Telefon: +47 95 86 80 62