Hopp til hovedinnhold
Emner:
  • Klart språk
Tid:
fredag 09. desember kl. 11:00–12:00, 2022
Sted:
Digitalt

Vi er alle i kontakt med helsevesenet i løpet av livet, både som pasienter og pårørende. I slike situasjoner kan vi være sårbare, forvirra eller redde. I noen tilfeller står det om liv. Da er det ekstra viktig at informasjonen vi får, er klar og tydelig, og at den formidles i et språk som kan brukes både av fagfolk og pasienter.

Hva er egentlig et godt helsespråk, og hvordan skapes det? Hva slags kompetanse trenger pasienter for å gjøre gode helsevalg? Er det meningen at en pasient skal forstå alt som står i en journal? Og hva gjør helsesektoren for å forbedre språket som går ut til pasientene?

På nettseminaret får du svar på disse spørsmålene. Dessuten får du innsikt, inspirasjon og tips som du kan bruke i din egen arbeidshverdag, uansett hvilken sektor du jobber i.

Program

  • Godt språk gir gode helsetjenester ved Erlend Hem, professor i atferdsmedisin og leder av Gruppe for norsk medisinsk fagspråk
  • Når pasienten bestemmer språket ved Elin Solvang, tidligere kommunikasjonsansvarlig i innbyggerportalen til Helseplattformen
  • Norske fremfor engelske faguttrykk: Hvorfor så vanskelig? Hvorfor så lett? ved Petter Gjersvik, medisinsk redaktør i Tidsskrift for Den norske legeforening og professor i hudsykdommer
  • Hvordan kan arbeid med innkallingsbrev være starten på en aldri så liten revolusjon? ved Vibeke Herikstad, tidligere ansvarlig for digitale innbyggertjenester i Helse sør-øst RHF
  • Lidelsens tolk – når språket skaper avstand ved Aud Irene Svartvasmo, avdelingsleder i preste- og diakontjenesten ved Diakonhjemmet sykehus
  • Boka «Pasientjournalen – språk, dokumentasjon og helsekompetanse» ved Magne Nylenna, ordbokredaktør og professor i samfunnsmedisin

KS, Språkrådet og Digitaliseringsdirektoratet arrangerer dette digitale seminaret i samarbeid med Gruppe for norsk medisinsk fagspråk.

Kontakt

Ann-Elisabeth Hammer

Seniorrådgiver, Digitaliseringsdirektoratet
Telefon: +47 95 86 80 62