Dialogmøte: Klart språk i digitale tjenester

Emner:
  • Klart språk
Tid:
fredag 28. mai kl. 12:00–13:30, 2021
Sted:
Webinar

Digdir vil få fart på bruken av klart språk i digitaliseringsprosjekter. Nå trenger vi flere leverandører, både eksisterende og nye, som kan hjelpe oss med å skape en enklere digital hverdag med klart språk som verktøy.

En god digital tjeneste handler om at brukeren finner det hun trenger, forstår det hun finner og kan bruke det til å gjøre det hun skal.

Når vi lager digitale tjenester må vi spørre brukeren hva han trenger, og vi må teste at tjenesten vi har laget virker som den skal. Vi må også teste om språket fungerer for brukeren.

Hvis du er en leverandør som vil hjelpe oss med å lage bedre digitale tjenester ved hjelp av klart språk, det kan være prosjektmetodikk, hvordan jobbe bedre med begreper eller med regelverk, ønsker vi at du deltar i dialogmøtet.


Eksempler på klarspråknøtter vi trenger hjelp til å knekke

  • Offentlige virksomheter har ikke et malverk eller veiledning for hvordan de bør etterspørre klart språk i ikt-anskaffelser.

  • Det finnes ikke et eksempel som viser hvordan klart språk kan forbedre et konkret ikt-innkjøp fra A til Å.

  • Det er lite dokumentert erfaring på hvordan klart språk kan være en del av oppgaveløsningen i et digitaliseringsprosjekt, og hvilke konkrete oppgaver klart språk kan løse bedre for prosjektet.
  • Brukerne skal oppleve møtet med offentlig sektor som én digital offentlig sektor med sammenhengende tjenester, som vil kreve mer deling av data mellom offentlige etater. Dårlig datakvalitet, juridiske hindringer og mangelfull veiledning er hindre for å kunne dele data. Det finnes ikke eksempler på hvordan klart språk kan gjøre det enklere å dele og gjenbruke data.
  • Det finnes ikke konkrete eksempler på hvordan klart språk som verktøy kan bidra til bedre «brukerspråk» i arbeidet med sammenhengende tjenester.
  • I livshendelser er flere offentlige virksomheter involvert. Det kan være et problem for brukerne dersom den digitale tjenesten inneholder en blanding av ulike språkkulturer og fagspråk.
  • Etablert prosjektmetodikk stiller klare krav til kommunikasjon, men det mangler en modul for klart språk i prosjektmetodikken som offentlige virksomheter bruker i digitaliseringsprosjekter.

Målet med møtet er at vi skal omsette dette til minst en konkurranse som kan gi verdi både til deg som leverandør, og for samfunnet.

Målgruppe for arrangementet:

Leverandører av klarspråktjenester, både eksisterende bedrifter og start-ups er velkommen!

Arrangementet er avsluttet, men dersom din virksomhet er interessert i et en til en-møte med Digdir for å presentere sin idé, kan du ta kontakt med ann-elisabeth.hammer@digdir.no i Digdir.

Opptak fra dialogmøtet

Opptak fra dialogmøte: Klart språk i digitale tjenester.