Hopp til hovedinnhold
Emner:
  • Internasjonalt arbeid
  • Innovasjon
Tid:
onsdag 26. januar kl. 09:00–11:30, 2022
Sted:
Digitalt møte

Se opptak fra heldigitalt informasjonsmøte om EUs nye, store samarbeidsprogram, Digital Europa-programmet (DIGITAL). Webinaret ble holdt av Digdir, Forskningsrådet og Innovasjon Norge.

Introduksjon til DIGITAL

Introduksjon til DIGITAL Europa-programmet

Programmet har fokus på å bygge kompetanse og ta i bruk digitale teknologier som tungregning, kunstig intelligens, cybersikkerhet, deling av data og mer.

  • Hvorfor er det viktig og riktig at Norge er med i programmet?
  • Hva vil EU med DIGITAL Europa?
  • Hvorfor DIGITAL Europa?
  • Hva er DIGITAL Europa?

Finn mer informasjon om DIGITAL Europa.

DIGITAL Europa for norsk offentlig sektor

Europa har en ambisiøs visjon for digitalisering. Visjonen understøttes både med omfattende regelverk og programmer som DIGITAL. Dersom du vil vite mer om hva EU vil komme med for offentlig sektor, og hvordan dette påvirker Norges digitale transformasjon, er dette den rette sesjonen for deg. Selv om sesjonen retter seg mot aktører fra offentlig sektor, kan den også være relevant for andre aktører.

DIGITAL Europa for FoU-aktører

FoU er viktig for at Norge skal lykkes med digitaliseringen og norske FoU-aktører må være med på laget dersom vi skal ta ut merverdien av medlemskapet i Digital Europa programmet og sikre Norske interesser. Erfaringer med medlemskapet i Horisont 2020 har vist oss at aktiv deltagelse har tjent Norge godt. Flere av satsningsområdene DIGITAL har opphav i H2020. I sesjonen vil vi snakke om koblinger og synergier med Horisont Europa og vi vil peke ut satsingsområder vi mener er spesielt relevante.

DIGITAL Europa for norske bedrifter

Digital omstilling er nødvendig for innovasjon og økt konkurransekraft i næringslivet. Gjennom DIGITAL programmet kan norske bedrifter, i samarbeid med andre norske og europeiske aktører, bidra til å ruste Europa for en digital framtid.

  1. Hvordan kan bedrifter dra nytte av programmet som deltaker i større samarbeidsprosjekter (utlysninger)
  2. Hvordan kan bedrifter dra nytte av infrastruktur og kapasitet som bygges opp gjennom DIGITAL.

Hvordan lykkes i DIGITAL Europa-programmet

  • Viktige informasjon om søknadsprosessen
  • Spørsmål & svar

Kontakt

Alexander Klein

Seniorrådgiver, Digitaliseringsdirektoratet
Telefon: +47 46 22 54 65