Hopp til hovedinnhold

Ny støtteordning for digitale tjenester på tvers av Norden og Baltikum er lansert

Offentlige virksomheter kan søke opp til 1,5 millioner danske kroner for å dekke kostnader til å finne partnere, lage piloter eller etablere prosjekter.

Digital mobilitet er et av hovedsatsingsområdene innenfor det nordisk-baltiske digitaliseringssamarbeidet. Ønsker din virksomhet å utvikle nye digitale tjenester som bidrar til økt mobilitet i regionen, kan du søke på denne støtteordningen for å dekke kostnader til prosjektetablering. Aktører som ønsker å søke på EU-programmer og vil gå inn i konsortier med andre nordiske og/eller baltiske land, kan også søke om støtte.

Støtteordningen heter Open Funding Mechanism og er en del av Cross Border Digital Services Programme (CBDS), som eies Nordisk Ministerråd (NMR). Ordningen skal øke digital mobilitet i regionen ved å støtte etablering av nye initiativer for digitale tjenester som går på tvers av regionen. Det er derfor et krav at det må være aktører fra minimum to forskjellige land fra regionen i hvert prosjekt som skal få støtte.

Søk innen 1. februar 2022

Dette er første gang Open Funding Mechanism utlyses. Søknadsfristen er satt til 1. februar. Det er lagt opp til at prosjektene har en varighet på inntil 1,5 år, eller til midten av 2023.

En del av nordisk-baltisk samarbeid

Den nordisk-baltiske regionen har en visjon om å bli den mest digitalt integrerte regionen i verden innen 2030. Programmet «Cross Border Digital Services (CBDS)» skal bidra til å realisere denne visjonen. Open Funding Mechanism er en del av dette programmet, og utlyser midler til offentlige aktører som har ideer og prosjekter som bidrar til å realisere denne visjonen.